CSRZrównoważony rozwój

SDG Global Festival of Action

V EDYCJA ŚWIATOWEGO FESTIWALU SDG ACTION Będzie to piąta edycja Światowego Festiwalu Działania ONZ w zakresie SDG. Festiwal jest corocznym spotkaniem globalnej społeczności SDG, wspieranym przez kampanię działania ONZ na rzecz SDG. Kampania wspierana jest przez niemiecki rząd federalny i partnerów ze wszystkich sektorów i regionów. Ogólny cel kampanii: znalezienie nowych sposobów inspirowania, mobilizowania i łączenia ludzi oraz organizacji w celu realizacji…

Czytaj więcej
Badania społeczneEkonomia społeczna

Poznaj naszą ofertę usług w zakresie badań społecznych

EKONOMIA SPOŁECZNA Jesteśmy organizacją pozarządową i tzw. PES, czyli podmiotem ekonomii społecznej (więcej na temat ekonomii społecznej – FAQ). Pro­wa­dzimy dzia­łal­no­ść go­spo­dar­czą, która służy re­ali­za­cji celów sta­tu­to­wych naszej Fundacji. Jest to działalność usługowa. Nasza oferta to profesjonalna i kompleksowa realizacja badań społecznych, diagnoza społeczności lokalnych, badania potrzeb społeczności lokalnych czy ewaluacja. Jako Fundacja dążymy do trwałej poprawy jakości życia…

Czytaj więcej
Organizacje pozarządoweRozwój

Przystąpiliśmy do projektu Wskocz do sieci

PODMIOT EKONOMII SPOŁECZNEJ Jako Fundacja dążymy do trwałej poprawy jakości życia społeczności lokalnych poprzez diagnozę problemów społecznych, identyfikację kapitału ludzkiego, działania związane z tożsamością lokalną, animację społeczno-kulturalną środowiska lokalnego, usługi edukacyjne i doradztwo z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych. Jesteśmy organizacją pozarządową i tzw. PES, czyli podmiotem ekonomii społecznej (więcej na temat ekonomii społecznej – FAQ). Pro­wa­dzimy dzia­łal­no­ść…

Czytaj więcej
MiastoTechnologie

Zaufanie, odpowiedzialność i pełna transparentność

DIALOG I ANGAŻOWANIE MIESZKAŃCÓW Pod taką nazwą odbył się pierwszy panel dyskusyjny w ramach cyklu Technologie obywatelskie w zarządzaniu miastem. Nasza Fundacja zorganizowała panel we współpracy z Grupą Dialogu Społecznego we Wrocławiu. Udział w nim wzięli: Dominik Golema – Rzecznik ds. Dialogu Społecznego, Biuro Wrocław Bez Barier, Urząd Miejski Wrocławia. Artur Kacprzak – Polski Partner CitizenLab. Sylwia Widzisz Pronobis –…

Czytaj więcej