Łączymy badania, kreatywność i technologie, aby projektować i realizować innowacyjne i użyteczne społecznie rozwiązania.

Innowacje
Inicjujemy i tworzymy PRZESTRZEŃ do wymiany idei, pomysłów, doświadczeń i kontaktów oraz budowania współpracy międzysektorowej.
Jednym z przykładów takich działań jest Festiwal Innowacji Społecznych i Technologii, który zorganizowaliśmy w październiku 2022 w Concordia Design we Wrocławiu.
Trendwatching
Na bieżąco obserwujemy, analizujemy i definiujemy trendy biznesowe, gospodarcze, klimatyczne, społeczne i technologiczne, aby wspierać naszych partnerów i klientów w realizacji ich celów biznesowych.

Badania społeczne, marketingowe & UX. Diagnozy społeczne. Analizy & Raporty. Ewaluacje.

Zbieranie danych
Analiza
Prezentacja
Monitoring
Research
Badania społeczne
Jest to rodzaj badań naukowych zmierzających do odkrywania prawidłowości w życiu społecznym, poprzez systematyczną obserwację i wyciąganie wniosków. Skupiają się na obserwacji i analizie procesów oraz zjawisk zachodzących w społeczeństwie.
UXR, czyli badania UX

Systematyczne śledzenie użytkowników oraz ich wymagań w celu dodania kontekstu i wglądu w proces projektowania UX. Innymi słowy badamy i analizujemy doświadczenia użytkowników.