Łącząc badania, kreatywność i technologie, projektujemy i realizujemy innowacje oraz rozwiązania społecznie użyteczne.

Innowacje społeczne

Inicjujemy i tworzymy PRZESTRZEŃ do wymiany idei, pomysłów, doświadczeń i kontaktów oraz budowania współpracy międzysektorowej.

Jednym z przykładów takich działań jest organizacja cyklicznego Festiwalu Innowacji Społecznych i Technologii. Pierwszą edycję wydarzenia zorganizowaliśmy w październiku 2022 w Concordia Design we Wrocławiu.

Cyfryzacja 3 sektora

Poprzez Digital NonProfit Summit tworzymy PRZESTRZEŃ, która łączy organizacje nonprofit z nowymi technologiami. Celem tego wydarzenia jest podnoszenie kompetencji cyfrowych organizacji nonprofit rozwiązujących społecznie ważne problemy.

Usługi komercyjne

Badania społeczne, marketingowe & UX. Diagnozy społeczne. Analizy & Raporty. Ewaluacje.

Zbieranie danych
Analiza
Prezentacja
Monitoring
Research
Badania społeczne
Jest to rodzaj badań naukowych zmierzających do odkrywania prawidłowości w życiu społecznym, poprzez systematyczną obserwację i wyciąganie wniosków. Skupiają się na obserwacji i analizie procesów oraz zjawisk zachodzących w społeczeństwie.
Trendwatching
Na bieżąco obserwujemy, analizujemy i definiujemy trendy biznesowe, gospodarcze, klimatyczne, społeczne i technologiczne, aby wspierać naszych partnerów i klientów w realizacji ich celów biznesowych.
UXR, czyli badania UX

Systematyczne śledzenie użytkowników oraz ich wymagań w celu dodania kontekstu i wglądu w proces projektowania UX. Innymi słowy badamy i analizujemy doświadczenia użytkowników.