Serdecznie zapraszamy na webinarium pn. Technologie obywatelskie w zarządzaniu miastem, które odbędzie się 20 października 2020 r. o godz. 18:00 w przestrzeni on-line. Organizatorem wydarzenia jest nasz partner – Kongres Ruchów Miejskich. Prowadzącym będzie prezes naszej Fundacji – Damian Wojciech Dudała.

Wprowadzenie do tematyki

Od kilku lat obserwuje się rosnące zainteresowanie wykorzystaniem technologii obywatelskich w organizacji sektora publicznego i świadczeniu usług publicznych na poziomie miejskim. Pojęcie to odnosi się̨ do rozwiązań z zakresu technologii informacyjnej, dzięki którym miasta mogą̨ efektywniej realizować swoje zadania. Technologia obywatelska obejmuje wykorzystanie IT/ICT do tworzenia powiazań pomiędzy podmiotami publicznymi a społeczeństwem. Jej celem jest pozyskanie i interpretacja danych i informacji oraz przekształcenie ich w wiedzę tak, by podejmowane decyzje były korzystne dla ogółu.

Technologie obywatelskie wykorzystuje się także do poprawy demokracji, co jest odpowiedzią na rosnące niezadowolenie i brak zaufania ze strony obywateli – mieszkańców miast. Jest to element nowego nurtu, czyli – otwarty urząd, innowacyjność obywatelska, technologie obywatelskie, demokracja uczestnicząca, który ma zwiększyć zaangażowanie obywateli, decydentów i społeczeństwa obywatelskiego w ogóle. Liderzy społeczni, organizacje pozarządowe i mieszkańcy coraz częściej dostrzegają wartość technologii w łączeniu ludzi, wspieraniu rozwoju miast i zarządzaniu miastem bardziej efektywnym.

Technologia obywatelska (ang. civic technology, skrót: civic tech) to zbiór rozwiązań, głównie z zakresu technologii informacyjnej, obejmujących aplikacje społeczne i narzędzia informatyczne wspierające samorząd w pełnieniu swoich funkcji publicznych, jak i wszelkiego rodzaju narzędzia do rozwoju i utrzymania takich aplikacji czy serwisów.

Podczas webinaru zostanie przybliżona idea #CivicTech, która wspiera zarządzanie miastem zarówno przez mieszkańców, jak i samorząd. Prowadzący zaprezentuje i omówi różne rozwiązania obejmujące aplikacje społeczne i narzędzia informatyczne wspierające samorząd w pełnieniu funkcji publicznych. Przedstawione zostaną także dobre praktyki w obszarze stosowania różnych narzędzi w Polsce i za granicą.

O prowadzącym

Damian Wojciech Dudała – pedagog, badacz i działacz społeczny oraz aktywista miejski. Założyciel i prezes zarządu Fundacji Instytut Badań i Rozwoju Lokalnego. Pomysłodawca i koordynator Akademii Tech4NGO dla NGO i sektora IT. Założyciel i moderator Grupy Dialogu Społecznego ds. technologii obywatelskich we Wrocławiu. Mobilny Doradca 3.0 Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Ekspert Sieci Edukacji Cyfrowej Kometa. Działa na rzecz budowania i wzmacniania dialogu społecznego, obywatelskiego, miejskiego i współpracy organizacji pozarządowych z samorządem i biznesem. Bada, animuje i sieciuje społeczność lokalną. Doradza organizacjom pozarządowym w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT).