1 października br. we Wrocławskim Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3 odbył się briefing prasowy skierowany do wrocławskich mediów, który został zorganizowany przez Grupę branżową ds. profilaktyki i przeciwdziałania kryzysowi psychicznemu w organizacjach pozarządowych we Wrocławiu. Celem briefingu było przedstawienie dotychczasowych działań grupy i nowych inicjatyw. W spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urządu Miejskiego Wrocławia.

Grupa branżowa ds. profilaktyki i przeciwdziałania kryzysowi psychicznemu we Wrocławiu powstała w połowie 2020 r. Celem grupy jest poznanie skali problematyki wypalenia zawodowego wśród aktywistek i aktywistów oraz działaczy wrocławskich organizacji pozarządowych i grup nieformalnych. Efektem pracy grupy w ostatnich miesiącach jest przygotowane narzędzie badawcze, które zostanie udostępnione w okresie 5 – 25 października br. Po zakończeniu zbierania danych, grupa przystąpi do ich analizy. Prezentacja raportu przewidywana jest na początek grudnia 2020 r.

Od czerwca br., w gronie kilku wrocławskich organizacji pozarządowych prowadzone są intensywne prace nad tematem profilaktyki i przeciwdziałania kryzysowi psychicznemu. Od początku istnienia grupy, jej działania wspiera Uniwersytet SWPS w osobie dr Marzeny Cypryańskiej-Nezlek, koordynatorki ogólnopolskiego badania „Wyzwania i zagrożenia pracy w NGO i nieformalnych ruchach społecznych.” Wyniki tych badań zostały zaprezentowane podczas dwóch konferencji pod auspicjami biura Rzecznika Praw Obywatelskich – w lutym i czerwcu 2020 r. Działania grupy w dotychczasowych pracach wsparli również pracownicy biura Rzecznika Praw Obywatelskich. Warto podkreślić, że jedna z organizacji wchodząca w skład grupy branżowej – Fundacja Instytut Badań i Rozwoju Lokalnego – intensywnie pracuje w grupach roboczych pod auspicjami biura Rzecznika Praw Obywatelskich na poziomie krajowym, gdzie wypracowywane są m.in.: propozycje zmian systemowych, finansowania przedsięwzięć wspierających profilaktykę i przeciwdziałanie kryzysowi psychicznemu w organizacjach pozarządowych czy narzędzia internetowego do rozpoznawania symptomów kryzysu. Daje to możliwość monitorowania działań w skali ogólnopolskiej.

Na portalu ngo.pl ukazał się artykuł o przebiegu prac Grupy branżowej pn. Kryzys psychiczny i wypalenie zawodowe w NGO – zbadają sytuację we Wrocławiu.

Wrocławską grupę branżową tworzą: Agnieszka Wywrot i Agnieszka Zaranek z Fundacji Centrum Praw Kobiet – oddział we Wrocławiu, Olga Lidia Kozłowska z Fundacji DO, Damian Wojciech Dudała i Małgorzata Otrębska z Fundacji Instytut Badań i Rozwoju Lokalnego, Urszula Bandurowska z Fundacji Wspierania Organizacji Pozarządowych “Umbrella”, Wioletta Klimczak ze Stowarzyszenia Psychoedukacji i Terapii “Evolutio” oraz dr Marzena Cypryańska-Nezlek wraz ze współpracownikami z Uniwersytetu SWPS. Działania grupy wspiera Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Urząd Miejski Wrocławia.