Wideo

Technologie obywatelskie w zarządzaniu miastem – Bezpieczeństwo w mieście
Śniadanie NGO – Biznes – Czym jest turkus i dlaczego potrzebujesz go w organizacji już teraz?
Technologie obywatelskie w zarządzaniu miastem – Dialog i angażowanie mieszkańców
Osiedlowy Punkt Obywatelski – film promocyjny
Technologie w NGO – Szanse i zagrożenia
Logotyp Fundacji, czyli co robimy?
Ochrona integralności osobistej
Współpraca międzynarodowa
Sprzątanie wałów Wielkiej Wyspy