1. Festiwal Innowacji
Społecznych i Technologii
„Lokalność”

20 – 21 października 2022 / Concordia Design Wrocław

Idea Festiwalu

Festiwal to wydarzenie, które ma promować innowacje społeczne i technologie oraz zachęcać do tworzenia i implementowania tych, które są realizowane z powodzeniem. Wydarzenie ma charakter cykliczny. W każdym roku Organizatorzy proponują inny temat przewodni.

Dla kogo?
L

Działów CSR odpowiedzialnych za realizację działań na rzecz społeczności lokalnych, szczególnie uwzględniając zrównoważony rozwój lokalny.

L

Przedstawicieli/-ek nauki, zajmujący się tematyką funkcjonowania, tworzenia i implementowania innowacji społecznych i technologii obywatelskich w społecznościach lokalnych.

L

Organizacji sektora non-profit, które działają na rzecz społeczności lokalnych poprzez tworzenie i implementowanie innowacji społecznych i technologii obywatelskich.

L

Jednostek samorządu terytorialnego odpowiedzialnych za działania na rzecz społeczności lokalnych (na poziomie miejskim, miejsko-wiejskim, wiejskim).

Co oferujemy, czyli rzecz o korzyściach

L

CIEKAWE i INSPIRUJĄCE INNOWACJE SPOŁECZNE i CIVIC TECH, które wspierają społeczność lokalną.

L

FESTIWAL to PRZESTRZEŃ wymiany IDEI, DOŚWIADCZEŃ i nawiązywania KONTAKTÓW oraz WSPÓŁPRACY.

L

HUB dla TWÓRCÓW i BADACZY innowacji społecznych i civic tech. DEDYKOWANY kanał na SLACK.

L

Inne WYDARZENIA EDU DEDYKOWANE INNOWACJOM SPOŁECZNYM i CIVIC TECH.

MIEJSCE WYDARZENIA

PATRONAT BIZNESOWY

GŁÓWNY PATRONAT HONOROWY

PATRONAT MEDIALNY

HONOROWE PATRONATY WSPIERAJĄCE

Organizator

Fundacja SOC TECH LAB
Adres e-mail: info@soctechlab.org
Tel. +48 605 697 839
KRS 0000517580
NIP 8982208260
REGON 022460256

2014 – 2023 Ⓒ | Design & Service by SOC TECH LAB