We Wrocławskim Centrum Kongresowym Hali Stulecia odbyła się konferencja podsumowująca projekt pn. DiverCITY4 – Polsko-norweska współpraca w zakresie kreowania nowoczesnych rozwiązań rozwojowych w miastach, w której mieliśmy przyjemność uczestniczyć. Konferencja była podsumowaniem wielomiesięcznej współpracy bilateralnej. Obszarami będącymi tematami tego wydarzenia to zrównoważony rozwój, dostępność, środowisko, polityka senioralna i mieszkalnictwo. To ważne, aby Wrocław garściami czerpał z doświadczeń innych miast w Polsce i za granicą. To co warto podkreślić, to udział przedstawicieli organizacji pozarządowych w tym przedsięwzięciu jako pełnoprawnych partnerów. Niezwykle ważne jest, aby NGO były naturalnymi partnerami w szeroko rozumianej polityce publicznej.

Podczas konferencji zaprezentowano efekty pracy wszystkich 4 grup warsztatowych oraz wniosków zebranych w ramach komponentu badawczego projektu. Przedstawiono rozwiązania wypracowane w trakcie 3 serii warsztatów w 4 obszarach tematycznych (z zakresu mieszkalnictwa, dostępności, środowiska i polityki senioralnej) na podstawie doświadczeń i dobrych praktyk z Polski, Norwegii oraz Islandii. Dodatkowo zaprezentowano proponowane rozwiązania dla centrów miast borykających się z niską emisją – tutaj celem jest możliwość ich replikowania dla tych ośrodków, których śródmieścia mają wiekową tkankę miejską wymagającą modernizacji.

Czym jest DiverCITY?

DiverCITY to międzynarodowa inicjatywa poświęcona tematyce miejskiej. Jej głównym celem jest budowanie platformy wymiany doświadczeń samorządów lokalnych tworzących na co dzień politykę przestrzenną i społeczną swoich miast w Polsce, Norwegii Islandii. W ramach różnorodnych wydarzeń – konferencji, warsztatów, wystaw, spotkań – uczestnicy mają okazję do dzielenia się wiedzą, do wymiany dobrych praktyk oraz zapoznania się z globalnymi trendami w zakresie zmian w przestrzeni miejskiej.

W projekt DiverCITY4 zaangażowane są następujące instytucje:

  1. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR) – Operator Programu
  2. Norweski Związek Władz Lokalnych i Regionalnych (KS) – Partner i przedstawiciel Darczyńcy
  3. Gmina Wrocław – Beneficjent Projektu
  4. Politechnika Wrocławska – Partner w Projekcie
  5. Convention Bureau – Operator Projektu

Działania w ramach czterech edycji

Pierwsza edycja DiverCITY odbyła się we Wrocławiu w 2014 r. Wówczas w ramach projektu zrealizowano cykl warsztatów dla studentów architektury z Polski, Norwegii i Islandii na temat rozwoju osiedla Nowe Żerniki oraz podwrocławskich Siechnic. Druga edycja DiverCITY odbyła się w 2015 r. Głównym tematem tej edycji była rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich w szczególności w zakresie finansowania i ochrony środowiska. Konferencję poprzedził, Oslo oraz Drammen. Trzecia edycja pod nazwą DiverCITY – Festiwal Miast, odbyła się w 2017 r. w Centrum Konferencyjnym przy Hali Stulecia. Tym razem projekt miał innowacyjną formułę, która polegała na prezentacji ok. 50 pomysłów na miasto. Pomysły prezentowali praktycy, przedstawiciele miast, eksperci, działacze pozarządowi z Polski, Norwegii, Islandii, Czech, Holandii, Luksemburga, Austrii. W konferencji uczestniczyło ok. 300 osób. Wizyty studyjne tym razem były zorganizowane we Wrocławiu (sztuka w mieście, rowery w mieście, rewitalizacja) i w Trzebnicy (pomysł na małe miasto). Czwarta edycja – DiverCITY4 – Interesariuszami czwartej edycji DiverCITY są Norweski Związek Władz Lokalnych i Regionalnych (darczyńca), Islandzki Związek Władz Lokalnych, Polskie Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Gmina Wrocław (beneficjent) przy współpracy Centrum Naukowego Zrównoważonego Kształtowania Środowiska Zbudowanego przy Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej (ang. Research Center for Sustainable Built Environment, „RoSE” (partner projektu) i Convention Bureau reprezentującego sektor organizacji pozarządowych (operator projektu). Status obserwatora w projekcie posiada Związek Miast Polskich.