Festiwal Innowacji Społecznych i Technologii ’22

IDEA

Celem Festiwalu Innowacji Społecznych i Technologii jest promowanie innowacji społecznych i technologii obywatelskich oraz zachęcanie do ich tworzenia i implementowania tych, które są realizowane z powodzeniem. Festiwal jest wydarzeniem międzynarodowym i cyklicznym, organizowanym co roku. W każdym roku będzie inny temat przewodni. W bieżącym roku kalendarzowym – 2022, tematem przewodnim jest „lokalność”.

Festiwal Innowacji Społecznych i Technologii 2022 to wydarzenie dwudniowe. W pierwszym dniu Festiwalu odbędą się panele dyskusyjne i prezentacja 9. tematów dotyczących innowacji społecznych i technologii obywatelskich, które dotyczą społeczności lokalnych w Polsce lub za granicą. Tematy te zostaną zaprezentowane w ramach 3. bloków tematycznych: Badania nad społecznością lokalną, Kapitał społeczny społeczności lokalnych oraz Technologie obywatelskie. Natomiast w drugim dniu Festiwalu odbędą się warsztaty tematyczne.

DLA KOGO?

Wydarzenie kierujemy przede wszystkim do przedstawicieli/-ek:

  • Działów CSR/ESG odpowiedzialnych za realizację działań na rzecz społeczności lokalnych, szczególnie uwzględniając zrównoważony rozwój lokalny.
  • Nauki, zajmujący się tematyką funkcjonowania tworzenia i implementowania innowacji społecznych i technologii obywatelskich w społeczności lokalnych.
  • Organizacji III sektora, które działają na rzecz społeczności lokalnych poprzez tworzenie i implementowanie innowacji społecznych i technologii obywatelskich.
  • Jednostek samorządu terytorialnego, odpowiedzialnych za działania na rzecz społeczności lokalnych (na poziomie miejskim, miejsko-wiejskim, wiejskim).

Zobacz relację z Festiwalu w 2022

Materiał wideo zrealizowano w ramach projektu Mobilne studio nagrań wsparciem działań FIBiRL, sfinansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO.

CO OFERUJEMY, CZYLI RZECZ O KORZYŚCIACH

  • CIEKAWE i INSPIRUJĄCE INNOWACJE SPOŁECZNE i CIVIC TECH, które wspierają społeczność lokalną.
  • FESTIWAL to PRZESTRZEŃ wymiany IDEI, DOŚWIADCZEŃ i nawiązywania KONTAKTÓW oraz WSPÓŁPRACY.
  • HUB dla TWÓRCÓW i BADACZY innowacji społecznych i civic tech. DEDYKOWANY kanał na SLACK.
  • Inne WYDARZENIA EDU DEDYKOWANE INNOWACJOM SPOŁECZNYM i CIVIC TECH.
    MOŻLIWOŚĆ PUBLIKOWANIA w Magazynie Innowacji Społecznych i Technologii SOC TECH LAB.

MIEJSCE WYDARZENIA

PATRONAT BIZNESOWY

GŁÓWNY PATRONAT HONOROWY

PATRONAT MEDIALNY

PATRONATY HONOROWE