2. Festiwal Innowacji
Społecznych i Technologii
„Różnorodność w organizacjach”

19 – 20 października 2023

Centrum Konferencyjne Wrocławskiego Parku Przemysłowego

Idea Festiwalu

Festiwal to wydarzenie, które ma promować innowacje społeczne i technologie oraz zachęcać do tworzenia i implementowania tych, które są realizowane z powodzeniem. Wydarzenie ma charakter cykliczny. W każdym roku Organizatorzy proponują inny temat przewodni. W roku 2023 tematem przewodnim jest „Różnorodność w organizacjach”. Udział w wydarzeniu jest całkowicie bezpłatny.

Zostań sponsorem
Zostań wolontariuszem
Dla kogo?
  • LDziałów HR/CSR odpowiedzialnych za realizację działań na rzecz różnorodności w organizacjach.
  • LPrzedstawicieli/-ek nauki, zajmujących się tematyką funkcjonowania, tworzenia i implementowania innowacji społecznych i technologii w obszarze różnorodności.
  • LOrganizacji sektora non-profit, które działają na rzecz różnorodności poprzez tworzenie i implementowanie innowacji społecznych i technologii.
  • LJednostek samorządu terytorialnego, które podejmują działania w obszarze różnorodności.
2 panele dyskusyjne
8 prezentacji

Ideathon & Nagrody

70+ uczestników
50+ podmiotów
Caffe & Networking

Zobacz relację z Festiwalu 2022

Korzyści
  • LCIEKAWE i INSPIRUJĄCE innowacje społeczne i technologie, które wspierają RÓŻNORODNOŚĆ w organizacjach.
  • LFESTIWAL to PRZESTRZEŃ wymiany IDEI, DOŚWIADCZEŃ i nawiązywania KONTAKTÓW oraz WSPÓŁPRACY.
  • LHUB dla TWÓRCÓW i BADACZY innowacji społecznych i technologii. DEDYKOWANY kanał na SLACK.
  • LInne WYDARZENIA edukacyjne DEDYKOWANE innowacjom społecznym i technologiom.

Organizator

Główny patronat honorowy

Partnerzy

Patronat biznesowy

Patronat wspierający

Patronat medialny

Organizator

Fundacja SOC TECH LAB
Adres e-mail: info@soctechlab.org
Tel. +48 605 697 839
Wrocław / PL
KRS 0000517580
NIP 8982208260
REGON 022460256

2014 – 2023 Ⓒ | Design & Service by SOC TECH LAB