Łączymy badania, kreatywność i technologie, aby projektować i realizować innowacyjne i użyteczne społecznie rozwiązania.

Zobacz nasze projekty

Kim jesteśmy?

Jesteśmy zespołem ludzi, którym zależy na tym, aby społeczność lokalna była zaangażowana i współpracowała międzysektorowo. Naszą misją jest dążenie do trwałej poprawy jakości życia społeczności lokalnych poprzez diagnozę potrzeb; tworzenie, wdrażanie i promowanie innowacji społecznych i technologii obywatelskich oraz wspieranie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju lokalnego.

Zobacz nasz zespół

AKTUALNOŚCI / WYDARZENIA