Publikacje
Technologie w organizacjach pozarządowych. Narzędziownik, 2020
Przewodnik po narzędziach, aplikacjach, które mogą wesprzeć organizacje pozarządowe w ich codziennej działalności. Opisy ponad 50 narzędzi, które zostały zaprezentowane w przewodniku, zawierają ich funkcje, czasem zastosowanie, a w przypadku niektórych, informację gdzie organizacja pozarządowa może ubiegać się o wersję bezpłatną danego narzędzia lub rabat z zakupie. Autor przy opisywaniu narzędzi skupił się na tych rozwiązaniach, które najcześciej są bezpłatne, i z których organizacje pozarządowe mogłyby skorzystać. (…)
Technologie w organizacjach pozarządowych. Narzędziownik PLUS, 2020
Przewodnik po narzędziach, aplikacjach, które mogą wesprzeć organizacje pozarządowe w ich codziennej działalności. Jest to druga wersja poradnika wydana w kwietniu 2020 r., który był odpowiedzią na pilne zapotrzebowanie ze strony przedstawicieli organizacji pozarządowych. Nowa wersja – PLUS – zawiera nie tylko opisy ponad 100 narzędzi i bezpośrednie linki do nich (…)
Wybrane aspekty zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach pozarządowych. Teoria i praktyczne narzędzia, 2020
Jest to pierwsza praca na rynku wydawniczym, która odważnie podejmuje temat pracy i działalności w organizacjach pozarządowych. Zawartość merytoryczna z pewnością przysłuży się osobom zajmującym się na co dzień zarządzaniem zasobami ludzkimi w organizacji, organizowaniem i prowadzeniem procesów rekrutacyjnych oraz wykorzystywaniem różnych narzędzi w tym obszarze (…)
Raport z realizacji art. 12 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w wybranych samorządach w latach 2018-2020, 2021
Raport z realizacji art. 12 UoDPPiW w wybranych samorządach w latach 2018-2020 składa się z trzech części. W pierwszej prezentowane są ramy prawne funkcjonowania organizacji pozarządowych w Polsce. Wskazane są zasady jakie reguluje ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; czym jest pożytek publiczny i jakie zadania obejmuje w sferze zadań publicznych (…).