Wnioski o informację publiczną

Czym jest informacja publiczna?

Informacją publiczną jest każda informacja o działalności osób oraz instytucji, które pełnią funkcje publiczne, wykonują zadania publiczne lub gospodarują środkami publicznymi.

Wynika to z Ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198). Ustawa precyzuje konstytucyjny zapis art. 61 o prawie obywateli do informacji o działaniach władz publicznych. Ustawa nakazuje organom władzy państwowej (i innym podmiotom) udostępniać każdą informację o sprawach publicznych tj. informację publiczną (art.1, ust.1). Wyjątek stanowią informacje niejawne (art.5, ust.1). 
Zgodnie z ustawą prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienie do niezwłocznego uzyskania takiej informacji, zawierającej aktualną wiedzę o sprawach publicznych. Na prawo do informacji publicznej składają się uprawnienia do:

  • uzyskania informacji publicznej, w tym informacji przetworzonej,
  • wglądu do dokumentów urzędowych,
  • dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów.

Prawo to przysługuje każdej osobie (art.2 ust.1). Od osoby występującej o informację publiczną nie wolno żądać uzasadnienia wniosku (art.2 ust.2).

Zestawienie złożonych wniosków

Lp.Nazwa podmiotuNazwa wnioskuTermin złożenia wniosku
1.Starostwo Powiatowe we WrocławiuWniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie konkursu na świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej i porad obywatelskich13 września 2019 r.
2.Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa ObywatelskiegoWniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie konkursu Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-203020 stycznia 2020 r.
3.Urząd Miasta WrocławiaWniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. liczby mieszkańców na osiedlach, WBO oraz Mikrograntów13 maja 2020 r.
4.Urząd Miasta WrocławiaWniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie złożonych wniosków przez Fundację Instytut Białowieski oraz ofert i umów Centrum ds. Katastrof i Klęsk Żywiołowych TRATWA na organizację i prowadzenie Centrum Społeczno-Kulturalnego „Czasoprzestrzeń” 2020-202114 grudnia 2020 r.
5.Urząd Miasta KrakowaWniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie złożonych wniosków przez Fundację Instytut Białowieski16 grudnia 2020 r.
6.Urząd Miasta PoznaniaWniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie złożonych wniosków przez Fundację Instytut Białowieski16 grudnia 2020 r.
7.Urząd Miasta WrocławiaWniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. realizacji projektów na osiedlach: Bartoszowice, Biskupin, Dąbie i Sępolno, konkursu na Centrum Aktywności Lokalnej, wzoru wniosku dla art. 12 UoDPPiW oraz protestu do konkursu8 stycznia 2021 r.
8.Urząd Miasta WrocławiaWniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. realizacji zadań określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie22 stycznia 2021 r.
9.Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych UM PoznaniaWniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. realizacji zadań określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie22 stycznia 2021 r.
10.Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia UM KrakowaWniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. realizacji zadań określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie22 stycznia 2021 r.
11.Urząd Miasta ŁodziWniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. realizacji zadań określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie22 stycznia 2021 r.
12.Urząd Miasta GdańskaWniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. realizacji zadań określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie22 stycznia 2021 r.
13.Urząd Miasta SzczecinaWniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. realizacji zadań określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie22 stycznia 2021 r.
14.Urząd Miasta OpolaWniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. realizacji zadań określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie22 stycznia 2021 r.
15.Urząd Miasta KatowiceWniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. realizacji zadań określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie22 stycznia 2021 r.
16.Urząd Miasta RzeszowaWniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. realizacji zadań określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie22 stycznia 2021 r.
17.Urząd Miasta KielceWniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. realizacji zadań określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie22 stycznia 2021 r.
18.Urząd Miasta LublinaWniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. realizacji zadań określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie22 stycznia 2021 r.
19.Urząd m. st. WarszawyWniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. realizacji zadań określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie22 stycznia 2021 r.
20.Urząd Miejski w BiałymstokuWniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. realizacji zadań określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie22 stycznia 2021 r.
21.Biuro Pełnomocnika Prezydenta Miasta Olsztyna ds. Współpracy z Organizacjami PozarządowymiWniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. realizacji zadań określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie22 stycznia 2021 r.
22.Urząd Miasta ToruniaWniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. realizacji zadań określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie22 stycznia 2021 r.
23.Urząd Miasta Zielona GóraWniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. realizacji zadań określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie22 stycznia 2021 r.
24.Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. realizacji zadań określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie22 stycznia 2021 r.
25.Urząd Miasta BydgoszczyWniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. realizacji zadań określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie26 stycznia 2021 r.
26.Urząd Marszałkowski Województwa DolnośląskiegoWniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. realizacji zadań określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie26 stycznia 2021 r.
27.Biuro Pełnomocnika Prezydenta Miasta Olsztyna ds. Współpracy z Organizacjami PozarządowymiPonowny wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. realizacji zadań określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie8 marca 2021 r.
28.Urząd Miasta WrocławiaPonowny wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. realizacji zadań określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie8 marca 2021 r.
29.Urząd Miasta OlsztynaWniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. realizacji zadań określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie8 marca 2021 r.
30.Urząd Marszałkowski Województwa ŚląskiegoWniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. realizacji zadań określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie29 marca 2021 r.
31.Urząd Marszałkowski Województwa OpolskiegoWniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. realizacji zadań określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie29 marca 2021 r.
32.Urząd Marszałkowski Województwa MałopolskiegoWniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. realizacji zadań określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie29 marca 2021 r. 
33.Urząd Marszałkowski Województwa MazowieckiegoWniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. realizacji zadań określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie29 marca 2021 r. 
34.Urząd Marszałkowski Województwa PodkarpackiegoWniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. realizacji zadań określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie29 marca 2021 r.
35.Urząd Marszałkowski Województwa PomorskiegoWniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. realizacji zadań określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie29 marca 2021 r.
36.Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-MazurskiegoWniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. realizacji zadań określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie29 marca 2021 r.
37.Urząd Marszałkowski Województwa ŚwiętokrzyskiegoWniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. realizacji zadań określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie29 marca 2021 r.
38.Urząd Marszałkowski Województwa LubelskiegoWniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. realizacji zadań określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie29 marca 2021 r.
39.Urząd Miasta ŁodziPonowny wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. realizacji zadań określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie29 marca 2021 r.
40.Urząd Marszałkowski Województwa PodlaskiegoWniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. realizacji zadań określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie29 marca 2021 r.
41.Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-PomorskiegoWniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. realizacji zadań określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie13 kwietnia 2021 r.
42.Urząd Marszałkowski Województwa MałopolskiegoWniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. realizacji zadań określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie24 kwietnia 2021 r.
43.Urząd Miasta PoznaniaPonowny wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. realizacji zadań określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie24 kwietnia 2021 r.
44.Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa ObywatelskiegoWniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie konkursu Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 30 kwietnia 2021 r.