Wnioski o Informację publiczną

Informacją publiczną jest każda informacja o działalności osób oraz instytucji, które pełnią funkcje publiczne, wykonują zadania publiczne lub gospodarują środkami publicznymi.

Wynika to z Ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198). Ustawa precyzuje konstytucyjny zapis art. 61 o prawie obywateli do informacji o działaniach władz publicznych. Ustawa nakazuje organom władzy państwowej (i innym podmiotom) udostępniać każdą informację o sprawach publicznych tj. informację publiczną (art.1, ust.1). Wyjątek stanowią informacje niejawne (art.5, ust.1).
Zgodnie z ustawą prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienie do niezwłocznego uzyskania takiej informacji, zawierającej aktualną wiedzę o sprawach publicznych. Na prawo do informacji publicznej składają się uprawnienia do:

  • uzyskania informacji publicznej, w tym informacji przetworzonej,
  • wglądu do dokumentów urzędowych,
  • dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów.

Prawo to przysługuje każdej osobie (art.2 ust.1). Od osoby występującej o informację publiczną nie wolno żądać uzasadnienia wniosku (art.2 ust.2).

Zestawienie złożonych wniosków 2019-2022

Lp. Nazwa podmiotu Nazwa wniosku Termin złożenia wniosku
1. Starostwo Powiatowe we Wrocławiu Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie konkursu na świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej i porad obywatelskich 13 września 2019 r.
2. Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie konkursu Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 20 stycznia 2020 r.
3. Urząd Miasta Wrocławia Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. liczby mieszkańców na osiedlach, WBO oraz Mikrograntów 13 maja 2020 r.
4. Urząd Miasta Wrocławia Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie złożonych wniosków przez Fundację Instytut Białowieski oraz ofert i umów Centrum ds. Katastrof i Klęsk Żywiołowych TRATWA na organizację i prowadzenie Centrum Społeczno-Kulturalnego „Czasoprzestrzeń” 2020-2021 14 grudnia 2020 r.
5. Urząd Miasta Krakowa Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie złożonych wniosków przez Fundację Instytut Białowieski 16 grudnia 2020 r.
6. Urząd Miasta Poznania Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie złożonych wniosków przez Fundację Instytut Białowieski 16 grudnia 2020 r.
7. Urząd Miasta Wrocławia Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. realizacji projektów na osiedlach: Bartoszowice, Biskupin, Dąbie i Sępolno, konkursu na Centrum Aktywności Lokalnej, wzoru wniosku dla art. 12 UoDPPiW oraz protestu do konkursu 8 stycznia 2021 r.
8. Urząd Miasta Wrocławia Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. realizacji zadań określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 22 stycznia 2021 r.
9. Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych UM Poznania Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. realizacji zadań określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 22 stycznia 2021 r.
10. Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia UM Krakowa Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. realizacji zadań określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 22 stycznia 2021 r.
11. Urząd Miasta Łodzi Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. realizacji zadań określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 22 stycznia 2021 r.
12. Urząd Miasta Gdańska Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. realizacji zadań określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 22 stycznia 2021 r.
13. Urząd Miasta Szczecina Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. realizacji zadań określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 22 stycznia 2021 r.
14. Urząd Miasta Opola Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. realizacji zadań określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 22 stycznia 2021 r.
15. Urząd Miasta Katowice Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. realizacji zadań określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 22 stycznia 2021 r.
16. Urząd Miasta Rzeszowa Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. realizacji zadań określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 22 stycznia 2021 r.
17. Urząd Miasta Kielce Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. realizacji zadań określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 22 stycznia 2021 r.
18. Urząd Miasta Lublina Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. realizacji zadań określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 22 stycznia 2021 r.
19. Urząd m. st. Warszawy Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. realizacji zadań określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 22 stycznia 2021 r.
20. Urząd Miejski w Białymstoku Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. realizacji zadań określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 22 stycznia 2021 r.
21. Biuro Pełnomocnika Prezydenta Miasta Olsztyna ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. realizacji zadań określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 22 stycznia 2021 r.
22. Urząd Miasta Torunia Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. realizacji zadań określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 22 stycznia 2021 r.
23. Urząd Miasta Zielona Góra Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. realizacji zadań określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 22 stycznia 2021 r.
24. Urząd Miasta Gorzowa Wlkp. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. realizacji zadań określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 22 stycznia 2021 r.
25. Urząd Miasta Bydgoszczy Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. realizacji zadań określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 26 stycznia 2021 r.
26. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. realizacji zadań określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 26 stycznia 2021 r.
27. Biuro Pełnomocnika Prezydenta Miasta Olsztyna ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Ponowny wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. realizacji zadań określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 8 marca 2021 r.
28. Urząd Miasta Wrocławia Ponowny wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. realizacji zadań określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 8 marca 2021 r.
29. Urząd Miasta Olsztyna Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. realizacji zadań określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 8 marca 2021 r.
30. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. realizacji zadań określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 29 marca 2021 r.
31. Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. realizacji zadań określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 29 marca 2021 r.
32. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. realizacji zadań określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 29 marca 2021 r.
33. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. realizacji zadań określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 29 marca 2021 r.
34. Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. realizacji zadań określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 29 marca 2021 r.
35. Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. realizacji zadań określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 29 marca 2021 r.
36. Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. realizacji zadań określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 29 marca 2021 r.
37. Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. realizacji zadań określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 29 marca 2021 r.
38. Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. realizacji zadań określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 29 marca 2021 r.
39. Urząd Miasta Łodzi Ponowny wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. realizacji zadań określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 29 marca 2021 r.
40. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. realizacji zadań określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 29 marca 2021 r.
41. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. realizacji zadań określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 13 kwietnia 2021 r.
42. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. realizacji zadań określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 24 kwietnia 2021 r.
43. Urząd Miasta Poznania Ponowny wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. realizacji zadań określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 24 kwietnia 2021 r.
44. Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie konkursu Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 30 kwietnia 2021 r.