O Nas

PODSTAWY PRAWNE
Fundacja SOC TECH LAB (wcześniej Fundacja Instytut Badań i Rozwoju Lokalnego) ustanowiona została przez Fundatora – Damiana Wojciecha Dudałę, aktem notarialnym z dnia 20.06.2014 r. – Repertorium A nr 880/2014. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. Nr 46 z 1991 r., poz. 203 z późń. zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Statutu Fundacji.
Dane rejestrowe
 • Krajowy Rejestr Sądowy (KRS) – 0000517580 (zobacz dokument)
 • Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) – 8982208260 (zweryfikuj NIP)
 • Krajowy Rejestr Urzędowy Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON) – 022460256 (zobacz dokument)
 • European Commission Registration – Organisation ID (OID) – E10339180 (verify name or PIC number)
 • Erasmus+ / Executive Agency EACEA in Brussels – PIC number – 880934310 (verify number)
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych (Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy) – Numer ewidencyjny 2.02/00128/2020 (zobacz dokument)
 • Rejestr agencji zatrudnienia (Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy) – Numer ewidencyjny – 25038 (zobacz dokument)
 • Uprawnienia wydawnicze ISBN – 978-83-94 (…)
 • Rejestr dzienników i czasopism nr Rej. Pr. 3554 – „Przegląd Miejski. Magazyn społeczno-kulturalny” w domenie http://przegladmiejski.pl
 • Biuletyn Informacji Publicznej – redaktor – Damian Wojciech Dudała – strona BIP
Dane bankowe
mBank – Biznes Standard
Numer konta: 70 1140 2004 0000 3602 7947 8992
Kod BIC / SWIFT – BREXPLPWMBK
Dane o niezaleganiu
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych – Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek – 17.08.2020 (zobacz dokument)
 • Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław-Śródmieście – Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości – 3.08.2020 (zobacz dokument)

Standardy – prawny, finansowo-księgowy i zarządzania

W 2019 r. Fundacja SOC TECH LAB (wcześniej Fundacja Instytut Badań i Rozwoju Lokalnego) przystąpiła do pilotażowego projektu w zakresie wdrażania we wrocławskich organizacjach pozarządowych standardów: prawnego, finansowego-księgowego i zarządzania. Po wdrożeniu znaczących zmian w dokumentacji i sposobie organizacji, oraz przeprowadzeniu zewnętrznego audytu pre i post, Fundacja SOC TECH LAB, otrzymała certyfikaty wdrożenia wszystkich trzech standardów. Projekt był realizowany na zlecenie Gminy Wrocław przez Fundację Umbrella i DFOP.