Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Fundacja SOC TECH LAB

Herb Polski

Fundacja SOC TECH LAB

Fundacja dąży do trwałej poprawy jakości życia społeczności lokalnych poprzez diagnozę problemów społecznych, identyfikację kapitału ludzkiego, działania związane z tożsamością lokalną, animację społeczno-kulturalną środowiska lokalnego, usługi edukacyjne i doradztwo z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych.

Obszary działań to: cyfrowa partycypacja, technologie obywatelskie, badania społeczne, partycypacja społeczna/obywatelska, przedsiębiorczość lokalna i edukacja. Uczenie się przez całe życie to myśl przewodnia działań Fundacji.

Organizacja pozarządowa pn. „Fundacja SOC TECH LAB” ustanowiona została przez Fundatora – Damiana Wojciecha Dudałę, aktem notarialnym z dnia 20.06.2014 r. – Repertorium A nr 880/2014. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. Nr 46 z 1991 r., poz. 203 z późń. zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Statutu Fundacji.

Dane rejestrowe Fundacji:
Krajowy Rejestr Sądowy (KRS) – 0000517580 (zobacz dokument)
Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) – 8982208260 (zweryfikuj NIP)
Krajowy Rejestr Urzędowy Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON) – 022460256 (zobacz dokument)

Dane bankowe:
mBank – Biznes Standard
Numer konta: 70 1140 2004 0000 3602 7947 8992
Kod BIC / SWIFT – BREXPLPWMBK

Dane o niezaleganiu:
Zakład Ubezpieczeń Społecznych – Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek – 17.08.2020 (zobacz dokument)
Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław-Śródmieście – Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości – 3.08.2020 (zobacz dokument)

Inne dane rejestrowe:
Rejestr Instytucji Szkoleniowych (Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy) – Numer ewidencyjny 2.02/00128/2020 (zobacz dokument)
Rejestr agencji zatrudnienia (Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy) – Numer ewidencyjny – 25038 (zobacz dokument)
Uprawnienia wydawnicze ISBN – 978-83-94 (…)
Rejestr dzienników i czasopism nr Rej. Pr. 3554 – „Przegląd Miejski. Magazyn społeczno-kulturalny” w domenie http://przegladmiejski.pl
Biuletyn Informacji Publicznej – redaktor – Damian Wojciech Dudała

Zarząd i Rada Fundacji

Skład Zarządu Fundacji od 27.06.2016 r.
1. Prezes – Damian Wojciech Dudała
2. Wiceprezes – Elżbieta Gruszczyńska
3. Członek – Marcin Ryszard Odelski

Skład Rady Fundacji od 05.01.2017 r.
1. Przewodniczący – Piotr Zdzisław Maj
2. Członek – Joanna Zacharska-Błaszczyk
3. Członek – Mateusz Jacek Cedro

…………………………………………………………………………………….
Skład Zarządu w okresie 20.06.2014 r. – 27.06.2016 r.
1. Prezes – Damian Wojciech Dudała
2. Wiceprezes – Ewa Szczepankiewicz-Makuch
3. Członek – Marcin Ryszard Odelski

Skład Rady Fundacji w okresie 20.06.2014 r. – 05.01.2017 r.
1. Przewodnicząca – Beata Biega
2. Członek – Joanna Zacharska-Błaszczyk
3. Członek – Grzegorz Modrzyński

Fundator: Damian Wojciech Dudała

Wybrane szkolenia w zakresie prowadzenia i zarządzania organizacją pozarządową:
– Akademia NGO (Wrocław, 2017)
– Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (Wrocław, 2014, 2017)
– Pozytywne zarządzanie zmianą w NGO (Wrocław, 2017)
– Podstawy prowadzenia księgowości w organizacjach pozarządowych (Wrocław, 2017)
– Zakładanie i funkcjonowanie podmiotów reintegracyjnych (Wrocław, 2017)
– Fundusze Europejskie dla NGO 2014-2020 (Wrocław, 2016-2017)
– Zatrudnianie w NGO na um. cywilno-prawne, wolontariatu i um. o pracę (Wrocław, 2016)
– Sporządzanie sprawozdań finansowych i podatk. dla księgowych NGO (Wrocław, 2016)
– Księgowość projektów unijnych w organizacji pozarządowej (Wrocław, 2016)
– Rozliczanie wynagrodzeń z umowy o pracę, um. zlecenia i um. o dzieło (Wrocław, 2016)
– Zarządzanie projektami z UE (Wrocław, 2016)
– PRomuj swoje NGO – szkolenie dziennikarskie (Wrocław, 2014)
– Model kontraktowania usług społecznych (Wrocław, 2014)
– Standaryzacja działalności wrocławskiego sektora pozarządowego (Wrocław, 2014)
– Naruszenie dyscypliny finansów publicznych dla NGO (Wrocław, 2013)
– Ochrona danych osobowych w NGO (Wrocław, 2013)
– Zatrudnienie w podmiotach Ekonomii Społecznej (Wrocław, 2011)
– Elastyczne formy zatrudnienia (Wrocław, 2011)

Metryczka

Osoba odpowiedzialna za treść Damian Wojciech Dudała
Data wytworzenia 01.05.2020
Osoba publikująca w BIP Damian Wojciech Dudała
Data opublikowania 01.05.2020
Osoba ostatnio aktualizująca Damian Wojciech Dudała
Data ostatniej aktualizacji 19.07.2022 14:55