Podcast Trzeci Sektor

Prowadzący: Damian Wojciech Dudała

Podcast poświęcony III sektorowi, czyli organizacjom pozarządowym (Non-Governmental Organizations; NGOs, non-profit). Celem podcastu jest promocja III sektora i działalności organizacji pozarządowych. Podcast porusza takie tematy jak funkcjonowanie organizacji pozarządowych, ich działalność, zarządzanie w organizacjach, wykorzystywanie nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych, współpraca z samorządem i biznesem, CSR (Biznes Społecznie Odpowiedzialny), konkursy, dotacje czy bieżące bolączki sektora. Nie zabraknie też tematów związanych w uwarunkowaniami prawnymi i finansowymi NGO w Polsce. W miarę możliwości organizacyjnych do poszczególnych tematów będą zapraszani goście.

Wszelkie propozycje tematów, pytania, uwagi można kierować na adres e-mail: info@soctechlab.org