Badania społeczneLokalność

Aktywność mieszkańców Wielkiej Wyspy – zaproszenie do udziału w wywiadzie grupowym

Dobro wspólne Wielkiej Wyspy Fundacja Instytut Badań i Rozwoju Lokalnego powstała z inicjatywy mieszkańców Wielkiej Wyspy w 2014 r. Jej misją jest dążenie do trwałej poprawy jakości życia społeczności lokalnych. Misja ta realizowana jest poprzez diagnozę problemów społecznych i identyfikację kapitału ludzkiego. A także: działania związane z tożsamością lokalną. animację społeczno-kulturalną środowiska lokalnego, usługi edukacyjne i doradztwo z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych.…

Czytaj więcej
MiastoTechnologie

FIBiRL partnerem programu edukacyjnego This is SMART

Tydzień #smartcity Nasza Fundacja była partnerem programu edukacyjnego This is SMART. W ramach tygodnia #smartcity zorganizowano cykl trzech eksperckich spotkań online, a w weekend hackathon. W ramach webinariów zaprezentowano takie tematy jak: Odczarować Smart City. Czy miasta mogą być Smart? (dr. hab inż. Aleksander Orłowski, profesor Politechniki Gdańskiej), Miasta i biznes dla klimatu: #CircularEconomy (Agata Miryn…

Czytaj więcej
Badania społeczne

Płeć zakupów w badaniach. Różnice między konsumentami obu płci

Kobiece czy męskie? Wielokrotnie słyszy się rozmaite stereotypy związane z płcią, np. „kobiety są od gotowania”, „to mężczyźni naprawdę znają się na samochodach”. Są to oczywiście przerysowane uogólnienia na temat typowych zachowań przedstawicieli poszczególnych płci. Każdy z nas ma swoisty zestaw cech, które determinują nasz sposób reakcji i zachowania. Oczywiste jest, że nie każda kobieta świetnie gotuje, a nie każdy mężczyzna dobrze zna…

Czytaj więcej
Badania społeczneOrganizacje pozarządowe

Badanie wrocławskiego sektora pozarządowego

Wyzwania, trudności i zagrożenia w pracy we wrocławskim III sektorze Drogie osoby z wrocławskich NGO i ruchów nieformalnych, serdecznie zapraszamy do udziału w badaniach dotyczących wyzwań, trudności i zagrożeń w pracy/działalności we wrocławskim III sektorze. Chcemy poznać Wasze opinie na ten temat. Wspólnie przyjrzyjmy się obecnej sytuacji. Link do kwestionariusza: https://psychodpt.fra1.qualtrics.com/…/SV_2ae2eNhfMTaPVz0 Grupa Branżowa Badanie zostało przygotowane przez wrocławską Grupę branżową ds. profilaktyki i przeciwdziałania kryzysowi…

Czytaj więcej