Dołącz do Naszego Zespołu – Zrealizuj staż

W związku z dynamicznym rozwojem działalności Fundacji Instytut Badań i Rozwoju Lokalnego poszukujemy programów stażowych, które mogłyby zostać zrealizowane w naszej organizacji. Jesteśmy otwarci na osoby z różnymi kompetencjami, które chciałyby wesprzeć FIBiRL w rozwoju.

Jeżeli aktualnie poszukujesz miejsca na realizację stażu w ramach jakiegoś projektu, zgłoś się do Nas. Jeśli jesteś organizacją/instytucją, która poszukuje miejsc dla swoich stażystów skontaktuj się z Nami. Jesteśmy otwarci na współpracę.

AKTUALNE POTRZEBY

Poszukujemy osób, które mogłyby Nas wesprzeć w formule on-line w takich obszarach jak:

 • administracja/organizacja
 • social media i komunikacja
 • sprzedaż usług/e-commerce
 • branding/grafika

OFERUJEMY

 1. Trójstronna umowa stażowa.
 2. Udział w projektach Fundacji.
 3. Uczestnictwo w wydarzeniach integracyjnych (m.in. wycieczki rowerowe, górskie, zjazdy weekendowe).
 4. Udział w nieodpłatnych szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych.
 5. Możliwość realizacji własnych projektów zgodnych z misją i celami Fundacji.
 6. Możliwość pisania własnych publikacji w zakresie funkcjonowania Fundacji.
 7. Poznanie specyfiki funkcjonowania trzeciego sektora w Polsce i za granicą.

Zgłoszenia przesyłane na adres e-mail: damian.dudala@fibirl.org.pl rozpatrywane są na bieżąco.

Jesteśmy organizacją pozarządową i tzw. PES (podmiotem ekonomii społecznej). Pro­wa­dzimy dzia­łal­no­ść gospodarczą, która służy re­ali­za­cji celów sta­tu­to­wych naszej Fundacji. Jest to działalność usługowa. Nasza oferta to profesjonalna i kompleksowa realizacja badań społecznych, diagnoza społeczności lokalnych, badania potrzeb społeczności lokalnych czy ewaluacja.

Jako Fundacja dążymy do trwałej poprawy jakości życia społeczności lokalnych poprzez diagnozę problemów społecznych, identyfikację kapitału ludzkiego, działania związane z tożsamością lokalną, animację społeczno-kulturalną środowiska lokalnego, usługi edukacyjne i doradztwo z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych. Obszary działań: cyfrowa partycypacja, technologie obywatelskie, badania społeczne, partycypacja społeczna/obywatelska, przedsiębiorczość lokalna i edukacja.