Dołącz do Naszego Zespołu

W związku z rozwojem działalności Fundacji Instytut Badań i Rozwoju Lokalnego, do naszego zespołu poszukujemy Asystenta/-ki lub Specjalisty/-ki ds. analityki śledczej. Jesteśmy zainteresowani osobą, która chciałaby związać się z nami w dłuższej perspektywie czasowej, nastawionej na rozwój swoich zainteresowań w obszarze analityki śledczej. UWAGA – Stanowisko wymaga wysokiego poziomu poufności.

ZADANIA

 1. Analityka śledcza na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania Fundacji w obszarze personalnym, cyfrowym, finansowym i współpracy z podmiotami zewnętrznymi.
 2. Ścisła współpraca z Zarządem i Radcą prawnym.

WYMAGANIA

 1. Zainteresowanie analityką śledczą.
 2. Znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B1.
 3. Wysoka skrupulatność i dociekliwość.
 4. Realizacja zadań on-line.
 5. Znajomość narzędzi: Trello, Google Workspace, ZOOM, GA.
 6. Zaangażowanie i pozytywne nastawienie.

OFERUJEMY

 1. Umowa o wolontariat + RODO + Klauzula poufności.
 2. Udział w projektach Fundacji.
 3. Uczestnictwo w wydarzeniach integracyjnych (m.in. wycieczki rowerowe, górskie, zjazdy weekendowe).
 4. Udział w nieodpłatnych szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych.
 5. Możliwość realizacji własnych projektów zgodnych z misją i celami Fundacji.
 6. Możliwość pisania własnych publikacji w zakresie funkcjonowania Fundacji.
 7. Poznanie specyfiki funkcjonowania trzeciego sektora w Polsce i za granicą.

Zgłoszenie zawierające CV i odpowiedź na pytanie: Dlaczego chciałbyś/chciałabyś zaangażować się w pracę na rzecz naszej Fundacji? – należy przesłać na adres e-mail: damian.dudala@fibirl.org.pl do 31 maja 2021 r.

Fundacja dąży do trwałej poprawy jakości życia społeczności lokalnych poprzez diagnozę problemów społecznych, identyfikację kapitału ludzkiego, działania związane z tożsamością lokalną, animację społeczno-kulturalną środowiska lokalnego, usługi edukacyjne i doradztwo z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych.

Obszary działań: cyfrowa partycypacja, technologie obywatelskie, badania społeczne, partycypacja społeczna/obywatelska, przedsiębiorczość lokalna i edukacja. Uczenie się przez całe życie to myśl przewodnia działań Fundacji.