Dołącz do Naszego Zespołu

W związku z rozwojem działalności Fundacji Instytut Badań i Rozwoju Lokalnego, do naszego zespołu poszukujemy Asystenta/-ki lub Specjalisty/-ki ds. analiz. Jesteśmy zainteresowani osobą, która chciałaby związać się z nami w dłuższej perspektywie czasowej, nastawionej na rozwój swoich zainteresowań w obszarze analityki, big data, otwartych danych, wizualizacji danych, wyszukiwania danych.

ZADANIA

 1. Wyszukiwanie, analiza i monitoring informacji na potrzeby działań Fundacji (dane demograficzne, koszykowe, kategorie, kanały).
 2. Wyciąganie wniosków na podstawie danych.
 3. Współpraca z Zespołem ds. badań społecznych.
 4. Wsparcie przy analizie i wizualizacji danych, tworzeniu wykresów i ich opisów.

WYMAGANIA

 1. Zainteresowanie analizą danych, wyszukiwaniem informacji.
 2. Znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B1.
 3. Komunikatywność i otwartość.
 4. Gotowość do pracy on-line.
 5. Znajomość narzędzi: Trello, Google Workspace, ZOOM.
 6. Zaangażowanie i pozytywne nastawienie.

OFERUJEMY

 1. Umowa o wolontariat.
 2. Udział w projektach Fundacji.
 3. Uczestnictwo w wydarzeniach integracyjnych (m.in. wycieczki rowerowe, górskie, zjazdy weekendowe).
 4. Udział w nieodpłatnych szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych.
 5. Możliwość realizacji własnych projektów zgodnych z misją i celami Fundacji.
 6. Możliwość pisania własnych publikacji w zakresie funkcjonowania Fundacji.
 7. Poznanie specyfiki funkcjonowania trzeciego sektora w Polsce i za granicą.

Zgłoszenie zawierające CV i odpowiedź na pytanie: Dlaczego chciałbyś/chciałabyś zaangażować się w pracę na rzecz naszej Fundacji? – należy przesłać na adres e-mail: damian.dudala@fibirl.org.pl do 31 maja 2021 r.

Fundacja dąży do trwałej poprawy jakości życia społeczności lokalnych poprzez diagnozę problemów społecznych, identyfikację kapitału ludzkiego, działania związane z tożsamością lokalną, animację społeczno-kulturalną środowiska lokalnego, usługi edukacyjne i doradztwo z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych.

Obszary działań: cyfrowa partycypacja, technologie obywatelskie, badania społeczne, partycypacja społeczna/obywatelska, przedsiębiorczość lokalna i edukacja. Uczenie się przez całe życie to myśl przewodnia działań Fundacji.