WRO BIZnES 2022

WRO BIZnES 2022

WRO BIZnES 2022 Dobry Networking i Targi Społecznie Odpowiedzialne Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej, Biuro Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego Wrocławia, SOC TECH LAB, Klaster Inicjatyw Ekonomii Społecznej wraz z partnerami: Concordią Design, Fundacją Dom...
Koalicja NGO – UM Wrocławia

Koalicja NGO – UM Wrocławia

KOALICJA NGO – UM WROCŁAWIA Współpraca wrocławskiego samorządu z NGO Od 2016 r. Fundacja Instytut Badań i Rozwoju Lokalnego jest członkiem Koalicji na rzecz współpracy Gminy Wrocław z organizacjami pozarządowymi. Czynnie uczestniczymy...
Akademia Dobrego Moderowania

Akademia Dobrego Moderowania

AKADEMIA DOBREGO MODEROWANIA Profesjonalne moderowanie Akademia Dobrego Moderowania realizowana jest przez Fundację Instytut Badań i Rozwoju Lokalnego wraz z Fundacją Wspierania Organizacji Pozarządowych „Umbrella” okresie 2018 – 2020. Skierowana jest...
Forum dyskusyjne Grup Dialogu Społecznego we Wrocławiu

Forum dyskusyjne Grup Dialogu Społecznego we Wrocławiu

FORUM DYSKUSYJNE GRUP DIALOGU SPOŁECZNEGO WE WROCŁAWIU Wsparcie dla GDS Forum dyskusyjne Grup Dialogu Społecznego oraz grup branżowych to narzędzie internetowe do komunikacji pomiędzy GDS-ami i grupami branżowymi. Jest ono wsparciem dla...
GDS ds. technologii obywatelskich

GDS ds. technologii obywatelskich

GDS DS. TECHNOLOGII OBYWATELSKICH Idea i cel grupy dialogu społecznego Debata nad wykorzystaniem technologii obywatelskich. Grupa ma kreować, łączyć i wzmacniać potencjał wrocławskich organizacji pozarządowych, rady osiedli i miejskich...