Przykładowe realizacje badań

Nazwa: Analiza wniosków aplikacyjnych priorytetu 5 PROO na lata 2018-2030

Odbiorca: Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

Rok realizacji: 2020/2021

Opis: Celem badania było dokładane scharakteryzowanie populacji organizacji wnioskujących o środki w ramach PROO 5 i dzięki temu uzyskanie wiedzy pozwalającej doprecyzować Regulamin konkursu w przyszłych edycjach, przygotować mapę dotacji i wykryć potencjalne ryzyka związane z wdrażaniem priorytetu. Badaniu podlegało 2883 wnioski złożone przez podmioty z sektora pozarządowego, w ramach konkursów realizowanych przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w latach 2019-2020.

Nazwa: Badanie potrzeb związanych z dostępem do informacji i poradnictwa w ramach portalu ngo.pl adresatów działań Stowarzyszenia Klon/Jawor

Odbiorca: Stowarzyszenie Klon/Jawor / ngo.pl

Rok realizacji: 2021

Opis: Celem badania było poznanie potrzeb związanych z dostępem do informacji i doradztwa adresatów działań Stowarzyszenia Klon/Jawor w tym:

  • osób prowadzących lub związane z organizacjami pozarządowymi (liderki i liderzy, pracownice/y, wolontariuszki/e),
  • aktywistów działających w sposób niesformalizowany, akcyjny,
  • przedstawicieli instytucji wspierających działania organizacji pozarządowych (przedstawiciele samorządu, przedstawiciele organizacji wspierających).

Interesuje Cię Nasza oferta? Masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości? Umów się na bezpłatne konsultacje lub skontaktuj się z Nami.

Nazwa: Aplikacja mobilna Emi – wyszukiwarki gabinetów ginekologicznych dostosowanych do potrzeb kobiet z niepełnosprawnością

Link do prototypu

Odbiorca: badania własne na potrzeby stworzenia aplikacji mobilnej

Rok realizacji: 2021

Opis: Przeprowadziliśmy badania pilotażowe, podczas których dotarliśmy do różnych forów internetowych skierowanych do kobiet z niepełnosprawnościami. Zadaliśmy pytania w zakresie dostępu do usług ginekologiczno- położniczych, w tym mammografii, badań pod kątem raka szyjki macicy, czy ciąży.

W ramach przygotowania do projektu przeanalizowaliśmy także szereg dokumentów i raportów dotyczących m.in. praw pacjenta w Polsce. Dotarliśmy także do badań obrazujących skalę problemu związanego z dostępem do ginekologii kobiet z niepełnosprawnością ruchową.

Nazwa: Raport z realizacji art. 12 UoDPPiW w wybranych samorządach w latach 2018-2020

Odbiorca: badania własne

Rok realizacji: 2021

Opis:  Raport z realizacji art. 12 UoDPPiW w wybranych samorządach w latach 2018-2020 składa się z trzech części. W pierwszej prezentowane są ramy prawne funkcjonowania organizacji pozarządowych w Polsce. Wskazane są m.in.: zasady jakie reguluje ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; czym jest pożytek publiczny i jakie zadania obejmuje w sferze zadań publicznych. W drugiej części zaprezentowane zostały odpowiedzi instytucji publicznych na pytania w zakresie realizacji tzw. własnej inicjatywy. Część trzecia przedstawia rekomendacje zmian ustawowych oraz w zakresie działań technicznych i promocyjnych organów administracji publicznej.

Nazwa: Diagnoza Społeczna Wielkiej Wyspy 2020

Odbiorca: badania własne

Rok realizacji: 2022

Opis:  Diagnoza społeczna dotyczyła mieszkańców Wielkiej Wyspy we Wrocławiu, czyli osób zamieszkujących na osiedlach: Bartoszowice, Biskupin, Dąbie, Sępolno, Szczytniki, Zacisze i Zalesie. Celem diagnozy społecznej było poznanie i zrozumienie sytuacji mieszkańców i ich potrzeb, aby lepiej przygotować ofertę działań społecznych realizowanych przez naszą Fundację. Było to szczególnie istotne w dobie pandemii COVID-19.