Wybrane aspekty zzl w organizacjach pozarządowych. Teoria i praktyczne narzędzia
Jest to pierwsza praca na rynku wydawniczym, która odważnie podejmuje temat pracy i działalności w organizacjach pozarządowych. Zawartość merytoryczna z pewnością przysłuży się osobom zajmującym się na co dzień zarządzaniem zasobami ludzkimi w organizacji, organizowaniem i prowadzeniem procesów rekrutacyjnych oraz wykorzystywaniem różnych narzędzi w tym obszarze. Publikacja szeroko odnosi się do obecnych potrzeb, problemów i możliwości organizacji pozarządowych w zakresie rekrutacji, zatrudnienia i utrzymywania pracowników oraz działaczy. Od lat brakowało takiej pracy na rynku wydawniczym. Na uwagę zasługuje również fakt, że publikacja odnosi się do praktyki biznesu w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi wskazując różnice w podejściu do pracy w organizacjach pozarządowych i tych nastawionych na zysk. W publikacji znajdziemy m.in. opis aktualnej sytuacji organizacji pozarządowych w Polsce, merytoryczne wprowadzenie do zarządzania zasobami ludzkimi na przykładzie organizacji non-profit i for-profit, opis doświadczeń w dobie pandemii Covid-19 i idące za tym wyzwania na teraz i na przyszłość, a także opis procesów rekrutacyjnych i przykładów narzędzi wspierających te procesy.