SYSTEM KWALIFIKACJI

W związku z rozwojem Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK) chcielibyśmy zaproponować podjęcie współpracy nad jego rozbudowaniem i upowszechnieniem w województwie dolnośląskim. ZSK jest wdrażany w Polsce na mocy ustawy z 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.

Zintegrowany System Kwalifikacji – rozwiązanie systemowe mające na celu podniesienie poziomu kapitału ludzkiego w Polsce. Odbywać się ma poprzez opisanie, uporządkowanie i zebranie różnych kwalifikacji w jednym rejestrze, zintegrowanym rejestrze kwalifikacji.

Rozwiązania, które wprowadza Zintegrowany System Kwalifikacji, to odpowiedź na zmiany zachodzące na rynku pracy i w gospodarce. W zintegrowanym systemie większego znaczenia nabierają konkretne efekty uczenia się. To znaczy to, co wiemy, jakie umiejętności i kompetencje posiadamy oraz jak potrafimy je wykorzystać w życiu zawodowym i społecznym.

Seminarium odbędzie się 6 września 2019 r.  w godz. 9:00 – 15:00 w Hotelu Campanile Wrocław, ul. Ślężna 26, 53-302 Wrocław.

Formularz rekrutacyjny: https://www.instytutsiag.pl

Program

Zaproszenie do współpracy

Klauzula informacyjna

Więcej informacji o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji: www.kwalifikacje.gov.pl