Fundacja SOC TECH LAB członkiem PM4NGOs

Fundacja SOC TECH LAB członkiem PM4NGOs

Z ogromną radością pragniemy poinformować, że po wielu miesiącach intensywnej pracy SOC TECH LAB oficjalnie został członkiem PM4NGOs ze Stanów Zjednoczonych Ameryki i nawiązał współpracę międzynarodową w obszarze zarządzania organizacjami...
Zmiany organizacyjne i Strategia Rozwoju 2027

Zmiany organizacyjne i Strategia Rozwoju 2027

Zmiany organizacyjne i przeprowadzka Wszystkich naszych sympatyków informujemy, że wraz z końcem 2021 r. fundacja przeniosła się do nowego lokum pod adresem Aleksandra Kotsisa 35/6 we Wrocławiu (51-636). Jednocześnie od kilku...
Przystąpiliśmy do projektu Wskocz do sieci

Przystąpiliśmy do projektu Wskocz do sieci

PODMIOT EKONOMII SPOŁECZNEJ Jako Fundacja dążymy do trwałej poprawy jakości życia społeczności lokalnych poprzez diagnozę problemów społecznych, identyfikację kapitału ludzkiego, działania związane z tożsamością lokalną, animację społeczno-kulturalną...
Podsumowanie działań FIBiRL w roku 2020

Podsumowanie działań FIBiRL w roku 2020

Na zakończenie roku kalendarzowego 2020 prezentujemy ogólne podsumowanie działań naszej Fundacji. Rok 2020 okazał się niezwykle rozwojowy dla działalności Fundacji pod kilkoma względami. Przede wszystkim dwukrotnie powiększyliśmy Zespół zadaniowy wzmacniając...