<><><>

<><><>

DO KOGO KIERUJEMY NASZE ROZWIĄZANIE?

Nasze rozwiązanie kierujemy do osób, których problemy na rynku pracy wynikają ze zbyt wysokich kompetencji. Osoby te chcą z różnych powodów zmienić lub znaleźć nową pracę, ale nie są zapraszane na rozmowy rekrutacyjne lub ich kandydatury są odrzucane. Celem projektu jest uświadomienie problemu, jakim jest trudność ze znalezieniem pracy przez osoby wysoko wykfalifikowane oraz wsparcie tych osób poprzez okazanie im zrozumienia oraz pokazanie, że mogą w inny sposób prezentować swoje doświadczenie zawodowe. Wsparcie odbywać się będzie przez NARZĘDZIOWNIK QUALIHIRED, z którego osoby zainteresowane mogą wybrać to, czego najbardziej potrzebują.

SKŁAD NARZĘDZIOWNIKA, CZYLI CZEGO MOŻESZ SIĘ SPODZIEWAĆ?

ANALIZA DOŚWIADCZENIA

Poprzez narzędzie możesz przeanalizować swoje dotychczasowe doświadczenie. Nie musisz czegokolwiek ukrywać w swoim CV. Czasem wystarczy zastosować inne nazewnictwo, które dla działu HR jest bardziej zrozumiałe.

TWORZENIE CV

W naszym Narzędziowniku możesz zapoznać się i zrealizować ćwiczenia z tworzenia CV. Proponujemy inne podejście niż w większości rozwiązań dostępnych np. w Internecie. Możesz też przejrzeć przykłady rozwiązań dla niektórych stanowisk.

WIEDZA TO KLUCZ

Chcielibyśmy, aby nasze rozwiązanie uświadomiło Cię, że wysokie kwalifikacje są potrzebne na rynku pracy ale czasami trzeba je inaczej zaprezentować w CV czy na rozmowie. Procesy rekrutacji mają swoje różne podejścia i warto się do nich przygotować.

MODUŁY

Rozumiemy, że każdy z nas ma inne kompetencje, czyli inną wiedzę, umiejętności i doświadczenie. Dlatego w naszym narzędziu opracowaliśmy moduły, w ramach których możesz analizować i realizować ćwiczenia pod różnym kątem tematycznym.

REKRUTACJA

Proces rekrutacji to często trudna przeprawa pod różnym względem - psychicznym, czasowym, czy oczekiwań Twoich i potencjalnego pracodawcy. Warto więc przyjrzeć się różnym przykładom ogłoszeń o pracę, aby lepiej je zrozumieć. Przeanalizujemy kilka przykładów razem z Tobą.

KOMUNIKACJA

Komunikacja w procesie rekrutacji, to nie tylko rozmowy telefoniczne czy rozmowa rekrutacyjna. To także sposób komunikowania swoich osiągnięć, oczekiwań, wątpliwości czy potencjalnych zagrożeń. Z nami poznasz najczęstsze błędy w komunikacji.

Chcesz zweryfikować swoje doświadczenie pod kątem aktualnego nazewnictwa? Chcesz popracować nad swoim CV?

Projekt innowacyjny „QualiHired” realizowany jest w ramach projektu grantowego „TransferHUB – inkubator innowacji społecznych w obszarze zatrudnienia”
www.transferhub.pl