Damian Wojciech Dudała

Założyciel & CEO

Założyciel i CEO Fundacji SOC TECH LAB (wcześniej Instytut Badań i Rozwoju Lokalnego). Pracuje również jako Green Digital Designer i Social & UX Researcher. Projektuje i implementuje zielone produkty cyfrowe. Prowadzi audyty dojrzałości cyfrowej, potrzeb cyfrowych i szkolenia dla biznesu w zakresie transformacji cyfrowej, m.in. w ramach Akademii Menadżera MMŚP Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Badacz społeczny, pedagog i menedżer projektów z wykształcenia. Absolwent studiów doktoranckich Uniwersystetu Dolnośląskiego we Wrocławiu. Studiował i realizował staże naukowe w Polsce, Wielkiej Brytanii, Islandii, Norwegii i Estonii. Związany z sektorem non-profit od 2001.

Absolwent międzynarodowych programów, w tym m.in.: Digital Transformers zrealizowanego przez SALTO Inclusion & Diversity Resource Centre, Social Innovation Brokers by  Linking Foundation (Polska) i ECWT (Norwegia), programu Platform Cooperatives Now Mondragon Unibertsitatea & Cooperative Digital Economy at The New. Absolwent Wydziału Innowacji Fundacji Stocznia. Członek mySociety –  Action Lab #4, zrzeszającego ekspertów i badaczy technologii obywatelskich. Jako Mobilny Doradca Sektora 3.0 od 2019 (programu FRSIPolsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności) wspiera organizacje w podnoszeniu ich kompetencji cyfrowych. Pomysłodawca i menedżer Digital NonProfit Summit. Design – Ai – Security, wydarzenia, które jest przestrzenią łączącą organizacje non-profit z biznesem IT. Aktualnie uczestnik Wydziału Partycypacji Fundacji Stocznia i The Transatlantic Foundation.

Pomysłodawca i menedżer Festiwalu Innowacji Społecznych i Technologii oraz Ideathonu Innowacji Społecznych i Technologii. Autor innowacji w zakresie rynku pracy – QualiHired w ramach TransferHUB.

W roku akademickim 2023/2024 prowadzi zajęcia i wykłady gościnne na Uniwersytecie Ekonomicznym oraz Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Jako przedstawiciel biznesu jest członkiem Rady przy Dziekanie Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

CIAŁA KONSULTACYJNO-DORADCZE 2011-2024

Członek grupy roboczej ds. partycypacji i dialogu obywatelskiego przy Ministrze ds. Społeczeństwa Obywatelskiego od 2024. Członek Komisji ds. Kampanii Społecznych w Telewizji Polskiej S.A. od 2021. Sekretarz Wrocławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w kadencji 2017-2020. Sekretarz Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy Marszałku Województwa Dolnośląskiego w kadencji 2007-2011.

AKTYWIZM MIEJSKI 2015-2021

Członek Zespołu Monitorującego Wrocławski Panel Obywatelski (2020) oraz Obserwator w Warszawskim Panelu Klimatycznym (2020-2021). W wyborach do Rad Osiedli w 2017 we Wrocławiu utworzył komitet, który wprowadził 13 radnych na 21. Radny oraz Przewodniczący Rady Osiedla Biskupin-Sępolno-Dąbie-Bartoszowice w kadencji 2017-2021. Założyciel i moderator Grupy Dialogu Społecznego ds. technologii obywatelskich, Grupy Dialogu Społecznego ds. miejskiej polityki społecznej oraz jeden z inicjatorów GDS ds. ekonomii społecznej (2017-2019). Autor projektów we Wrocławskim Budżecie Obywatelskim (2017-2018). Autor i koordynator kampanii obywatelskiej „Wrocławianie Decydują” we Wrocławiu w 2017. Uczestnik Programu „Obywatele Decydują – Mieszkańcy Decydują” (2016-2017). Członek Krajowej Sieci Konsultacyjnej Liderów w ramach Szkoły Liderów. Jeden z założycieli i lider nieformalnej Inicjatywy WrObywatel (2015-2017), której głównym celem było promowanie 2. Tezy Miejskiej dot. miejskiej demokracji, partycypacji i edukacji obywatelskiej (w 2017 Inicjatywa WrObywatel połączyła się z Fundacją SOC TECH LAB). Członek Grupy Inicjatywnej Wyspa Słodowa 7, która w 2015 wyraziła sprzeciw wobec prywatyzacji budynku przy Wyspie Słodowej 7 i zaproponowała przekazanie kamienicy na cele społeczne. Członek Wrocławskiej Inicjatywy Referendalnej w 2015, która chciała przeprowadzić referendum w zakresie rozbudowy linii tramwajowych, organizacji Igrzysk World Games, publikacji rejestru umów zawieranych przez Gminę Wrocław oraz zwiększenia zazielenienia Wrocławia.

DZIAŁALNOŚĆ POLITYCZNA 2011-2015

W wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w 2015 startował z Komitetu Wyborczego Nowoczesna Ryszarda Petru z miejsca 4. Zdobył 1205 głosów wyborczych, co dało 5. pozycję. W latach 2011-2013 jako Pełnomocnik Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów ds. doktorantów z niepełnosprawnością wielokrotnie uczestniczył w posiedzeniach sejmowej Komisji ds. Polityki Społecznej i Rodziny prezentując stanowisko KRD, doprowadził do zmiany zapisów regulujących uwzględnianie renty socjalnej w dochodzie doktorantów otrzymujących stypendium doktoranckie.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNO-ZAWODOWA 2001-2021

Członek grup roboczych przy RPO działających na rzecz przeciwdziałania kryzysowi psychicznemu u osób działających w NGO i grupach nieformalnych w latach 2020-2021.  Inicjator i moderator Grupy branżowej ds. profilaktyki i przeciwdziałania kryzysowi psychicznemu we wrocławskich NGO w latach 2020 – 2021. Pomysłodawca i koordynator Akademii Tech4NGO dla NGO i sektora IT. Autor i koordynator działań w zakresie 3.5. Kierunki rozwoju struktury dialogu społecznego w ramach Strategii rozwoju współpracy miasta Wrocławia z organizacjami pozarządowymi na lata 2018-2022.  Certyfikowany trener Rady Europy z zakresu edukacji o prawach człowieka. Jeden z autorów Społecznego Raportu Alternatywnego z realizacji Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami w Polsce. Absolwent XIII Szkoły Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego w 2005.

Pracował w III sektorze, samorządzie i biznesie, m.in. na Uniwersytecie Dolnośląskim (pełnomocnik Rektora ds. studentów z niepełnospranościami), Wydziale ds. Osób Niepełnosprawnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego (asystent projektu), Wrocławskim Centrum Integracji (kierownik KIS), Centrum Arbitrażu i Mediacji we Wrocławiu (dyrektor), Tallinn Helen’s School (Tallin, Estonia; asystent nauczyciela), Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych (koordynator projektu), Kongresie Ruchów Miejskich (koordynator projektu), Polskim Związku Głuchych (specjalista ds. rehabilitacji), Fundacji Aktywizacja – Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych (kierownik oddziału). Był ekspertem w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i Centrum Metodycznym Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej.

ZAINTERESOWANIA ZAWODOWE

Partycypacja cyfrowa, zielone projektowanie i tworzenie produktów cyfrowych (zielony UI/UX), AI, badania społeczne, badania UX, transformacja cyfrowa organizacji.

PRYWATNIE

Miłośnik nadgryzionego jabłka. Podróżnik – odwiedził 57 w Afryce Północnej, Półwyspie Arabskim, Azji Południowo-Wschodniej i Europie.

Adres e-mail: damian.dudala@soctechlab.org