Damian Wojciech Dudała

Założyciel & CEO

Założyciel i CEO Fundacji SOC TECH LAB (wcześniej Instytut Badań i Rozwoju Lokalnego). Pracuje jako Green Digital Designer i Social & UX Researcher. Projektuje i implementuje zielone produkty cyfrowe. Prowadzi audyty dojrzałości cyfrowej, potrzeb cyfrowych i szkolenia dla biznesu w zakresie transformacji cyfrowej, m.in. w ramach Akademii Menadżera MMŚP Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Badacz społeczny, pedagog i menedżer projektów z wykształcenia. Absolwent studiów doktoranckich Uniwersystetu Dolnośląskiego we Wrocławiu. Studiował i realizował staże naukowe w Polsce, Wielkiej Brytanii, Islandii, Norwegii i Estonii. Związany z sektorem non-profit od 2001 r.

Absolwent międzynarodowych programów, w tym m.in.: Digital Transformers zrealizowanego przez SALTO Inclusion & Diversity Resource Centre, Social Innovation Brokers by  Linking Foundation (Polska) i ECWT (Norwegia), programu Platform Cooperatives Now Mondragon Unibertsitatea & Cooperative Digital Economy at The New. Absolwent Wydziału Innowacji Fundacji Stocznia. Członek mySociety –  Action Lab #4, zrzeszającego ekspertów i badaczy technologii obywatelskich. Jako Mobilny Doradca Sektora 3.0 od 2019 r. (programu FRSIPolsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności) wspiera organizacje w podnoszeniu ich kompetencji cyfrowych. Pomysłodawca i menedżer Digital NonProfit Summit. Design – Ai – Security, wydarzenia, które jest przestrzenią łączącą organizacje non-profit z biznesem IT.

Pomysłodawca i menedżer Festiwalu Innowacji Społecznych i Technologii oraz Ideathonu Innowacji Społecznych i Technologii. Autor innowacji w zakresie rynku pracy – QualiHired w ramach TransferHUB.

W roku akademickim 2023/2024 prowadzi zajęcia i wykłady gościnne na Uniwersytecie Ekonomicznym oraz Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Jest także członkiem Rady, jako przedstawiciel biznesu, przy Dziekanie Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Działalność społeczno-zawodowa 2001-2021
Pomysłodawca i koordynator Akademii Tech4NGO dla NGO i sektora IT. Założyciel i moderator Grupy Dialogu Społecznego ds. technologii obywatelskich. Radny Rady Osiedla Biskupin-Sępolno-Dąbie-Bartoszowice w kadencji 2017-2021. Sekretarz Wrocławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w kadencji 2017-2020. Sekretarz Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy Marszałku Województwa Dolnośląskiego w kadencji 2007-2011. Autor i koordynator działań w zakresie 3.5. Kierunki rozwoju struktury dialogu społecznego w ramach Strategii rozwoju współpracy miasta Wrocławia z organizacjami pozarządowymi na lata 2018-2022. Członek Krajowej Sieci Konsultacyjnej Liderów. Uczestnik Programu „Obywatele Decydują – Mieszkańcy Decydują”. Autor i koordynator kampanii obywatelskiej „Wrocławianie Decydują”. Certyfikowany trener Rady Europy z zakresu edukacji o prawach człowieka. Jeden z autorów Społecznego Raportu Alternatywnego z realizacji Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami w Polsce. Absolwent XIII Szkoły Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego w 2005 r.
Pracował w III sektorze, samorządzie i biznesie, m.in. w Wydziale ds. Osób Niepełnosprawnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Wrocławskim Centrum Integracji, Centrum Arbitrażu i Mediacji we Wrocławiu, Tallinn Helen’s School (Tallin, Estonia), Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, Polskim Związku Głuchych, Fundacji Aktywizacja – Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych Był ekspertem w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i Centrum Metodycznym Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej.

PUBLIKACJE
1. Dudała D. W., Masłoń K. (2013) Udział studentów i doktorantów niepełnosprawnych w pełnym procesie kształcenia oraz w życiu akademickim – problemy i możliwości [w:] B. Grochmal-Bach, A. Czyż, A. Skoczek (red. naukowa), Segregacja – Integracja – Inkluzja, Wyd. WAM, Kraków.
2. Dudała D. W., (2020) Technologie w organizacjach pozarządowych. Narzędziownik, Wyd. FIBiRL, Wrocław.
3. Dudała D. W., (2020) Technologie w organizacjach pozarządowych. Narzędziownik PLUS, Wyd. FIBiRL, Wrocław.
4. Redakcja merytoryczna „Wybrane aspekty zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach pozarządowych” autorstwa M.
Otrębska, (2020) Wyd. FIBiRL, Wrocław.
5. Dudała D. W., Muszyński M., (2021) Raport z realizacji art.12 UODPPiW w wybranych samorządach w latach 2018-2020, Wyd. FIBiRL, Wrocław.
6. Dadełło A., Dudała D.W., Kwiecień A., Lewicka H. Zając K., (2021) Diagnoza Społeczna Wielkiej Wyspy 2020. Raport z badań, Wyd. FIBiRL, Wrocław.

ZAINTERESOWANIA ZAWODOWE

Zielone projektowanie i tworzenie produktów cyfrowych (zielony UI/UX), AI, badania społeczne, badania UX, transformacja cyfrowa organizacji.

PRYWATNIE
Miłośnik nadgryzionego jabłka. Podróżnik – odwiedził 57 w Afryce Północnej, Półwyspie Arabskim, Azji Południowo-Wschodniej i Europie. Zobacz mapę podróży: https://3pulse.com/5a54461.

Adres e-mail: damian.dudala@soctechlab.org