Interaktywny Przewodnik
QUALIHIRED

Komu pomaga i jak działa nasz Przewodnik?

 • $Z Przewodnika mogą skorzystać osoby, które mają wysokie kwalifikacje nabyte przez wieloletnie doświadczenie i dokształcanie się.
 • $Mogą skorzystać także osoby, które mają wieloletnie doświadczenie na danym stanowisku lub różnych stanowiskach.
 • $Przewodnik pokazuje w jaki sposób możemy podsumować nasze doświadczenie zawodowe nie usuwając poszczególnych miejsc pracy.
 • $Treść przewodnika podzielona jest na moduły tematyczne, które zawierają przykłady z rynku pracy oraz ćwiczenia do pracy indywidualnej.
 • $Rozwiązanie jest dostępne dla osób dla osób z niepełnosprawnościami, tj. w formie interaktywnego PDF do pobrania oraz strony www.

Poznaj Nasz Przewodnik

Zaintersował Cię Nasz Przewodnik? Masz pytania? A może chcesz podzielić się swoimi refelksjami czy doświadczeniami. Zapraszamy do kontaktu.

Przewodnik pokazał mi, że jeśli mamy wątpliwości czy dane doświadczenie zawodowe zawarte w CV nie będzie przeszkodą w procesie rekrutacji, to nie ma potrzeby jego usuwania. Można bowiem całe doświadczenie syntetycznie podsumować pod kątem ogłoszenia o pracę i zamieścić je na pierwszej stronie CV.

Użytkowniczka

Idea Rozwiązania

Projekt QualiHired skierowany jest do osób, których problemy na rynku pracy wynikają ze zbyt wysokich (zdaniem pracodawców) kompetencji. Osoby te chcą z różnych powodów zmienić lub znaleźć nową pracę, ale nie są zapraszane na rozmowy rekrutacyjne lub ich kandydatury są odrzucane. 

Kiedy starasz się o pracę, ważne jest posiadanie wszystkich odpowiednich kwalifikacji. Ciężko pracowałeś, aby rozwinąć swój zestaw umiejętności i świadczenie, chodząc do szkoły, pracując na stażach i podejmując pracę na poziomie podstawowym, aby dostać się do drzwi.

Ale teraz, gdy nadszedł czas, aby znaleźć nową pracę, twoje wysokie kwalifikacje tylko przeszkadzają ci w zatrudnieniu.

Jakby samo poszukiwanie pracy nie było wystarczająco trudne, teraz jesteś karany za zbyt duże doświadczenie.

Jeśli chodzi o poszukiwanie pracy, często słyszymy, jak trudno jest świeżo upieczonym absolwentom, od których oczekuje się, że mają wieloletnie doświadczenie prosto ze szkoły, nawet zakwalifikowanie się na stanowisko dla początkujących. Co się dzieje, gdy sytuacja się odwraca i lata doświadczeń zaczynają działać na Twoją niekorzyść? W jaki sposób osoby poszukujące pracy mogą zapewnić sobie sukces, gdy rekruterzy ciągle mówią im, że mają zbyt wysokie kwalifikacje na stanowiska, którymi są zainteresowani?

W jakich sytuacjach problem może się pojawić?

 1. Relokacja
 2. Utrata pracy
 3. Chęć zmiany branży lub stanowiska
 4. Potrzeba lepszej równowagi pomiędzy pracą a życiem
 5. Możliwość pracy zdalnej
 6. Wygodniejsze pod kątem specjalizacji stanowisko

Obawy pracodawców:

 1. Szybka zmiana. Kiedy menedżerowie zatrudniający zobaczą szczególnie imponujące CV i list motywacyjny, mogą obawiać się, że po prostu szukasz podstawowej pracy, podczas gdy nadal aplikujesz na wyższe stanowiska w innym miejscu. Zasadniczo myślą, że interesuje Cię ta praca tylko z konieczności, a nie z pasji czy zainteresowania. Oznacza to, że prawdopodobnie odejdziesz, gdy tylko pojawi się coś lepszego.
 2. Znudzenie. Kandydaci o zbyt wysokich kwalifikacjach z definicji byliby w stanie z łatwością wykonywać wszystkie funkcje na danym stanowisku. Na początku może to być świetne, ale pracodawcy obawiają się, że znudzisz się swoimi obowiązkami, co może w rzeczywistości zaszkodzić produktywności.
 3. Wysoka pensja. Ponieważ masz zbyt wysokie kwalifikacje, prawdopodobnie przywykłeś do określonego przedziału wynagrodzeń. Pracodawcy martwią się, że to, co mogą Ci zaoferować, nie wystarczy, ponieważ nie będzie to porównywalne z zarobkami z poprzednich miejsc pracy.

Do tej pory wysyłałam bardzo wiele CV biorąc pod uwagę ogłoszenia o pracę i analizując potencjalnych pracodawców. Nie myślałam wcześniej, że moje wysokie kwalifikacje mogą być taką przeszkodą w zatrudnieniu mojej osoby. Na jednej z rozmów usłyszałam wprost, że mogę przez to chcieć „wygryźć kierownika” albo mieć „zbyt duże oczekiwania finansowe”.

Użytkowniczka

Opis zjawiska dyskryminacji
osób wysoko wykwalifikowanych

Mimo, iż wcześniejsze badania z zakresu zarządzania podkreślały niekorzystne skutki zatrudniania osób nadmiernie wykwalifikowanych, najnowsze doniesienia wskazują zupełnie inny trend. Według badaczy z amerykańskich uniwersytetów (F. S. Bentley z Binghamton University, K. Jiang z Ohio State University oraz D. Allen z Texas Christian University), odpowiednie zarządzanie pracownikami nadmiernie wykwalifikowanymi może nie tylko zniwelować negatywne skutki mogące u nich wystąpić, ale także rozwijać ich potencjał. Osoby posiadające bardzo szerokie kompetencje nierzadko wychodzą z błędnego założenia, iż aplikując na niższe niż dotychczas stanowisko, zostaną ocenieni wyżej od innych kandydatów. Takie osoby są jednak bardzo często odrzucane przez rekruterów już na etapie selekcji. Z drugiej strony, działy HR wydają się być nieprzygotowane na zarządzanie tego typu pracownikami, więc wolą nie ryzykować wystąpienia negatywnych skutków.

Na gruncie polskim niestety brakuje badań z tego zakresu. Problem przez nas opisywany nie został przebadany, choć pojawia się szczątkowo na portalach internetowych (np. rynekpracy.pl, serwisy.gazetaprawna.pl, hrpolska.pl). Jednak nasze obserwacje oraz usłyszane anegdoty i historie potwierdzają, iż problem jest realny i zbudza emocje. W literaturze anglojęzycznej oraz badaniach w krajach zachodnich problem ten został lepiej opisany. Sądzimy, iż pomimo małego zainteresowania tematem w Polsce, problem ten występuje także u nas.

Naszym zdaniem jest wart interwencji, gdyż opisywane zjawisko będzie się nasilało poprzez automatyzację i robotyzację pracy. Występowanie tych zjawisk i procesów potwierdzają raporty PARP i FOB. Sprawi to, iż na rynku zatrudnienia znów pojawią się osoby, które w wyniku tych procesów utraciły pracę a posiadają wysokie kwalifikacje. Należy także zwrócić uwagę, iż ze względu na starzejące się społeczeństwo, będzie większe zapotrzebowanie na pracowników, a co za tym idzie szansa na zatrudnienie osób wysoko wykwalifikowanych.

W swojej karierze zawodowej nieraz byłem dyskryminowany ze względu na swoje wysokie kwalifikacje. Kiedy celowo zacząłem pomijać określone doświadczenia i miejsca pracy w CV, które składałem na dane stanowisko pracy, słyszałem z kolei, że „coś ukrywam”, albo wprowadzam w błąd przyszłego pracodawcę. Zacząłem więc stosować syntetyczną prezentację doświadczenia na pierwszej stronie CV i to zaczęło przynosić rezultaty.

Uczestnik projektu

ZSK i kompetencje transwersalne

Rozwiązania, które wprowadza Zintegrowany System Kwalifikacji, to odpowiedź na zmiany zachodzące na rynku pracy i w gospodarce. Jak wskazują doświadczenia innych krajów europejskich, dzięki wprowadzeniu systemu opartego na ramie kwalifikacji wzrośnie liczba osób, które będą zainteresowane formalnym uznawaniem kompetencji i podnoszeniem kwalifikacji. Wpłynie to nie tylko na sytuację zawodową ludzi, lecz także na ich poczucie bezpieczeństwa na rynku pracy.

W Polsce kwalifikacje nadawane są w systemach oświaty i szkolnictwa wyższego. Nadawane są też przez stowarzyszenia i organizacje branżowe, funkcjonujące na podstawie różnych przepisów. Niektóre z kwalifikacji nadawanych poza systemami oświaty i szkolnictwa wyższego odpowiadają wysokim standardom jakości, ale nie wszystkie.

Dla poszukujących pracy poza własnym krajem, jak i dla pracodawców zatrudniających obcokrajowców, możliwość bardziej obiektywnego porównania dyplomów wydawanych w różnych krajach jest sprawą kluczową. Polacy pracujący w innych krajach często są zatrudniani poniżej swojej wiedzy i umiejętności. Powodem jest to, że poza granicami naszego kraju nie bardzo wiadomo, jaki poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji przypisano kwalifikacji.

Możliwość sprawdzenia poziomu kwalifikacji powinna sprawić np. to, że Polacy pracujący np. w Danii będą zarabiali tyle samo co Duńczycy z takimi samymi kompetencjami.

Kompetencje transwersalne

Opisując swoje doświadczenie np. w CV warto posłużyć się konkretnymi kompetencjami zamiast w pierwszej kolejności opisywać lata pracy i stanowiska. Kompetencje które zdobywamy w danej pracy mogą okazać się przydatne w innym miejscu, nawet jeżeli stanowisko jest niższe lub wchodzi w zakres innej branży. Z jednej strony mogą być to twarde, jasno sprecyzowane kompetencje a z drugiej miękkie i mniej skonkretyzowane.

Zidentyfikowanie kompetencji twardych zazwyczaj nie sprawia kłopotu. Są to wszelkie kompetencje, które możemy potwierdzić posiadanymi certyfikatami, uprawnieniami i szkoleniami. Często także kompetencje twarde obejmują obsługę konkretnych narzędzi czy programów np. komputerowych, online i łatwo je zweryfikować. Zazwyczaj wystarczy przedstawić pracodawcy odpowiedni dyplom.

Kompetencje transwersalne są umiejętnościami, jakie posiadamy niemal wszyscy. Wykorzystujemy je w różnych sytuacjach – zarówno w pracy, jak i w życiu prywatnym. Świadomość ich posiadania jest niezwykle ważna nie tylko w kontekście samorozwoju, ale też przy poszukiwaniu pracy, ponieważ są wysoko cenione przez pracodawców.

Źródło:

Przewodnik pokazał mi, że jeśli mamy wątpliwości czy dane doświadczenie zawodowe zawarte w CV nie będzie przeszkodą w procesie rekrutacji, to nie ma potrzeby jego usuwania. Można bowiem całe doświadczenie syntetycznie podsumować pod kątem ogłoszenia o pracę i zamieścić je na pierwszej stronie CV.

Użytkowniczka

PODSUMOWANIE

Interaktywny przewodnik stanowi próbę przedstawienia problemu jakim jest dyskryminacja osób wysoko wykwalifikowanych chcących znaleźć pracę na niższym stanowisku lub w innej branży. Zdajemy sobie sprawę, iż proponowane przez nas rozwiązanie nie jest wystarczające i kompletne. Podjęliśmy próbę wsparcia użytkowników, poprzez zauważenie problemu którego doświadczają i zaproponowanie prostego rozwiązania, które być może okaże się pomocne. Problem ten nie jest jeszcze szeroko rozumiany i brakuje fachowej literatury i badań. Podzieliliśmy się z Wami naszą wiedzą w tym temacie i odsyłamy również do dodatkowych materiałów. Mamy nadzieję, że analiza zjawiska i spojrzenie na nie z perspektywy zarówno pracownik ai pracodawcy okażą się dla Was spierające. Serdecznie dziękujemy za skorzystanie z interaktywnego przewodnika /narzędziownika i będziemy wdzięczni za podzielenie się opinią i propozycjami ulepszenia narzędzia.

Damian Wojciech Dudała / CEO SOC TECH LAB

Przedsięwzięcie QUALIHIRED zrealizowane przez  w ramach projektu