Aleksandra Wójcik

Koordynator projektów Erasmus+

Moderator Design Thinking i Facilitator Innowacji Społecznych. Nauczycielka i Mentorka Międzykulturowa z doświadczeniem w pracy z różnymi grupami dzieci i nastolatków, w tym z osobami o specjalnych potrzebach kształcenia.
Autorka podręcznika zatytułowanego „Myślę po polsku” przeznaczonego dla polskich szkół, mającego na celu przygotowanie uczniów do egzaminu AS w brytyjskim systemie edukacji oraz kursu języka polskiego dla migrantów i uchodźców prowadzonego przez osoby niewidome i niedowidzące w roli przewodników językowych i kulturowych dla uchodźców z Ukrainy.
Doświadczenie: Ponad 10 000 godzin pracy jako nauczycielka języka angielskiego, z dziećmi w wieku od 3 do 15 lat oraz osobami dorosłymi. Koordynacja ponad 10 różnych projektów edukacyjnych skoncentrowanych na rozwijaniu kluczowych kompetencji, w tym umiejętności językowych, zawodowych i społecznych.
Pasjonatka międzynarodowych projektów współpracy, wielokulturowości oraz budowania środowiska sprzyjającego kulturze dobrostanu i wspierającej edukacji formalnej i nieformalnej, opartej na zasadach zrównoważonego rozwoju.
Wykorzystuje nowoczesne rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb ucznia. Potrafi motywować uczniów oraz dostosowywać narzędzia i metody nauczania do indywidualnych potrzeb i możliwości dzieci, młodzieży i dorosłych.