Z ogromną radością pragniemy poinformować, że po wielu miesiącach intensywnej pracy SOC TECH LAB oficjalnie został członkiem PM4NGOs ze Stanów Zjednoczonych Ameryki i nawiązał współpracę międzynarodową w obszarze zarządzania organizacjami społecznymi i projektami. Tym samym zostaliśmy pierwszym oficjalnym partnerem w Europie Środkowo-Wschodniej.

W bieżącym roku podjęliśmy decyzję o rozpoczęciu działań na poziomie międzynarodowym i etap po etapie zrealizowaliśmy pierwsze działania. Rozpoczęcie współpracy z PM4NGOs to jedno z pierwszych działań, które zaowocuje działaniami na rzecz wzmacniania III sektora w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej. To dla nas ogromne wyzwanie ale i możliwość rozwoju zespołów i kompetencji organizacji społecznych.

Projekt pn. „Członkostwo SOC TECH LAB w PM4NGOs” sfinansowano ze środków Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO.

Kilka słów o PM4NGOs

Na początku 2007 kilka organizacji pozarządowych, w tym Catholic Relief ServicesHabitat for HumanityWorld VisionSave the ChildrenOxfam, poprosiło LINGOs, organizację zajmującą się budowaniem potencjału, specjalizującą się w rozwoju organizacji pozarządowych, o współpracę w celu stworzenia odpowiednich dla danego sektora i kompleksowych materiałów szkoleniowych z zakresu zarządzania projektami dla organizacji pozarządowych.

LINGOs powołał grupę roboczą złożoną ze specjalistów z organizacji pozarządowych i po przeprowadzeniu szerokich konsultacji doszedł do wniosku, że obecne sposoby pracy w całym sektorze są nieodpowiednie. Prace tej grupy nakreśliły ramy programu nauczania w zakresie zarządzania projektami w organizacjach pozarządowych, który został opracowany i przetestowany w praktyce przez ponad 200 praktyków z 15 organizacji w 20 krajach. Na podstawie informacji zwrotnych z tych wstępnych testów opracowano i uruchomiono w 2010 w Johannesburgu i Zambii w 2010 pierwszy przewodnik PMD Pro Guide i program certyfikacji PMD Pro skierowany do organizacji pozarządowych.

Powołano też nową organizację pozarządową (PM4NGOs), która miała zarządzać i pełnić rolę opiekuna PMD Pro.

Celem PM4NGOs jest rozwój umiejętności zarządzania projektami osób i organizacji działających w sektorze rozwojowym, społecznym, pozarządowym na całym świecie. PM4NGOs promuje i podtrzymuje profesjonalizm zarządzania programami i projektami w międzynarodowym sektorze społecznym i zarządza Project DPro (PMD Pro), Program DPro, Finance DPro (FMD Pro) i MEAL DPro.
W 2020 powstała też polska wersja Przewodnika po zarządzaniu projektami dla specjalistów ds. rozwoju. PMD Pro – Wydanie 2, która została sfinansowana i możliwa do wykonania dziek̨ i współpracy z Catholic Relief Services-USCCB i Caritas Polska.

Strona PM4NGOs – https://pm4ngos.org

Korzyści z członkostwa i współpracy międzynarodowej w PM4NGOs

Fundacja SOC TECH LAB podjęła wstępne członkostwo w czerwcu 2023. Do podjęcia współpracy doszło dzięki temu, że członkowie zespołu Fundacji SOC TECH LAB od marca 2023 uczestniczyli w projektach międzynarodowych, tj. Digital Transformers zrealizowanego przez SALTO Inclusion & Diversity Resource Centre, Social Innovation Brokers by Linking Foundation (Polska) i ECWT (Norwegia) oraz w międzynarodowym programie Platform Cooperatives Now Mondragon Unibertsitatea & Cooperative Digital Economy at The New. Nawiązała też współpracę z Centre of Active Citizens for Sustainable Development z Nikozji (Cypr), aby wspólnie opracować i złożyć wniosek pn. Redukcja CO2 poprzez innowację społeczną: odkrywanie narzędzi cyfrowych w ramach programu Erasmus+.

Poprzez członkostwo w PM4NGOs Fundacja SOC TECH LAB zyska możliwość:

  1. Stałego podnoszenia swoich kompetencji w zakresie zarządzania organizacją i portfolio projektów realizowanych lokalnie (we Wrocławiu), regionalnie (dolnośląskie), w Polsce i na poziomie międzynarodowym.
  2. Otrzyma dostęp do wszystkich materiałów edukacyjnych z możliwością prowadzenia projektów edukacyjnych – szkolenia, warsztaty, kursy.
  3. Pozna i nawiąże współpracę z innymi organizacjami, które wdrażają i realizują założenia PMD Pro na poziomie międzynarodowym oraz zacznie aktywnie uczestniczyć w sieci międzynarodowej.
  4. Pozna dobre praktyki w obszarze zarządzania organizacją, projektami, zmianą i ryzykiem.
  5. Otrzyma możliwość udziału w projektach międzynarodowych.