ZAPROSZENIE Z KANCELARII PREZYDENTA RP

W połowie lutego 2021 r. prezes Zarządu naszej Fundacji otrzymał zaproszenie z Kancelarii Prezydenta RP do udziału w Forum Deinstytucjonalizacji. Uspołecznienie – Personalizacja – Deinstytucjonalizacja. W programie spotkania jest m.in. Prezydenta RP, przedstawicieli grupy inicjatywnej sygnatariuszy apelu oraz Przewodniczącego Zespołu ds. opracowania Strategii deinstytucjonalizacji usług społecznych w Polsce.

Forum Deinstytucjonalizacji pomyślane jest jako platforma debaty i wymiany doświadczeń otwarta dla wszystkich zaangażowanych w działania na rzecz deinstytucjonalizacji, uspołecznienia i personalizacji wsparcia usługowego z wykorzystaniem potencjału społeczności lokalnych i podmiotów sektora obywatelskiego.

SPOTKANIA W CAŁEJ POLSCE

W roku 2020 odbyło się kilkanaście spotkań poświęconych deinstytucjonalizacji usług społecznych i zdrowotnych w Polsce. Jedno z tych spotkań odbyło się we Wrocławiu 10 września 2020 r. Podczas prezentacji aktualnej sytuacji realizacji usług społecznych i zdrowotnych w Polsce, padło szereg pytań. Jakie działania należy podjąć, aby przy wciąż rosnącej liczbie potrzeb w zakresie usług społecznych i zdrowotnych podjąć adekwatne działania?

Jakie należy pojąć działania, kiedy:

  • większość gmin nie prowadzi monitoringu skali potrzeb na usługi,
  • informacja o usługach jest słabo dostępna,
  • brak standardów świadczenia usług i informacji o zakresie usług,
  • nadzór ogranicza się jedynie do rozliczania opiekunów z godzin pracy, a nie z realizowanych usług,
  • aż 70% seniorów jest niezadowolonych z otrzymywanych usług,
  • większość seniorów skarży się na niezaspokojone potrzeby kontaktów, relacji społecznych,
  • słabe przygotowanie opiekunów do pracy i brak weryfikacji ich kwalifikacji,
  • podwyżka płacy minimalnej w 2017 r. zwiększyła koszty usługi i spowodowało to istotne zmniejszenie liczby godzin świadczonych usług.

Wynikiem tych spotkań, wielu rozmów i działań, opracowano Apel skierowany do Prezydenta RP i Prezesa Rady Ministrów, który został wystosowany 24 listopada 2020 r.