Nieodłączny element naszego życia

Każdego dnia podejmujemy różne decyzje. Podejmujemy je na różne sposoby. Skutki tych decyzji mają znaczenie nie tylko bezpośrednio dla nas, ale także naszych bliskich, współpracowników i otoczenie. Warto zatem zastanowić się, czy podejmowane decyzje są spójne z naszymi wartościami, marzeniami i potrzebami? Czy potrafimy planować i ustalać priorytety, rozpoznawać i rozwijać swoje moce strony? Czy potrafimy skutecznie motywować siebie i być konsekwentnym w dążeniu do celów?

Zaproszenie na wywiad grupowy

Jeśli jesteś zainteresowana/-y tym tematem i reprezentujesz wrocławską organizację pozarządową i/lub grupę nieformalną, serdecznie zapraszamy do udziału w wywiadzie grupowym (Focus Group Interview). W spotkaniu uczestniczyć będzie 8-10 osób i przyjmie on formę swobodnej dyskusji koordynowanej przez prowadzącego. Rozmowa dotyczyć będzie aktualnych trudności związanych z szeroko rozumianym zarządzaniem sobą, jak również możliwości i pomysłów na rozwiązanie potencjalnych ograniczeń w tym obszarze. Udział w wywiadzie nie wymaga od uczestniczek/-ów żadnego specjalnego przygotowania merytorycznego. Zależy nam na poznaniu perspektywy przedstawicieli wrocławskiego trzeciego sektora. Wywiad odbędzie się 22 czerwca 2021 r. w godz. 18:00 – 20:00 w siedzibie Rady Osiedla Biskupin-Sępolno-Dąbie-Bartoszowice. Organizatorzy nie przewidują wynagrodzenia za udział w wywiadzie i zastrzegają sobie dobór uczestniczek/-ów. Całe przedsięwzięcie ma charakter non-profit.

Chęć udziału w wywiadzie należy zgłaszać do 18 czerwca 2021 r. poprzez wypełnienie ankiety.

Photo by Benjamin Atchley on Unsplash.