17 września br. odbędzie się zaopiniowanie wniosków w sprawie powołania na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich – Zuzanny Rudzińskiej-Bluszcz (druki sejmowe nr 536537). Po tym posiedzeniu Komisji najprawdopodobniej będzie głosowanie kandydatury przez Sejm.

Pod kandydaturą Rudzińskiej-Bluszcz podpisało się do tej pory niemal 700 organizacji społecznych o różnym profilu działalności z całej Polski – naszrzecznik.pl. Są wśród nich organizacje działające na rzecz tak różnych grup społecznych jak dzieci i rodzice, uczniowie i nauczyciele, osoby wierzące i ateiści, rodziny i sieroty, kobiety, seniorzy, osoby z niepełnosprawnościami i ich opiekunowie, pacjenci, osoby w kryzysie bezdomności, z problemem alkoholowym, imigranci, mniejszości narodowe i etniczne, osoby nieheteronormatywne, osób zamieszkujące tereny wiejskie, mniejsze miasta i metropolie, osoby zaginione i ich rodzin, sportowcy, piesi, osoby wysiedlone czy ratujące prześladowanych.

– Choć zajmujemy się różnymi obszarami życia społecznego, choć szukamy rozwiązań dla różnych problemów, choć są wśród nas duże ogólnopolskie organizacje i małe lokalne inicjatywy z całej zróżnicowanej społecznie i ekonomicznie Polski, choć mamy różne motywacje do działania i rozmaite poglądy na różne sprawy, potrafiliśmy wznieść się ponad to, co nas dzieli i szukać tego, co łączy, popierając wspólnie jedną kandydatkę: Zuzannę Rudzińską-Bluszcz – powiedziała Elżbieta Wąs z Fundacji Miasto Obywatelskie Lubartów.

– Poparcie 700 organizacji społecznych przekłada się na kilkanaście tysięcy osób na co dzień zajmujących się sprawami Polek i Polaków. My znajdujemy się najbliżej obywateli jak to tylko możliwe. Wierzymy, że deklaracje polityków o wsłuchiwaniu się w głos obywatelek i obywateli i podkreślanie przez nich ważnej roli społeczeństwa obywatelskiego dla dobrostanu polskiej demokracji nie pozwolą im zlekceważyć naszego głosu. Dlatego apelujemy do nich o poparcie społecznej kandydatki na urząd RPO – dodała Adriana Porowska z Kamiliańskiej Misji Pomocy Społecznej.

Rzecznika Praw Obywatelskich powołuje w formie uchwały Sejm za zgodą Senatu na wniosek Marszałka Sejmu albo grupy 35 posłów. Kandydatura Zuzanny Rudzińskiej-Bluszcz została wysunięta przez liczne organizacje społeczne [2], a formalnie zgłoszona przez posłów i posłanki z klubów Koalicji Obywatelskiej i Lewicy. Kandydatka przedstawiła swój program również przedstawicielom klubów Koalicji Polskiej, Konfederacji, Prawa i Sprawiedliwości oraz Kancelarii Prezydenta. Jak dotąd nie uzyskała poparcia koalicji rządzącej, jednak Zjednoczona Prawica w terminie określonym przez regulamin Sejmu nie przedstawiła żadnej innej kandydatury.

– To daje nadzieję, że posłanki i posłowie wzniosą się w sprawie wyboru RPO ponad partyjne podziały, podobnie jak to uczynili w przypadku walczącego o prawo do wolności i demokrację społeczeństwa obywatelskiego w Białorusi. Nie ma innej kandydatury na RPO niż mecenas Rudzińska-Bluszcz, ale trudno byłoby szukać lepszej, z tak szerokim apolitycznym poparciem. Bo choć Rzecznika wybierają politycy, to oni muszą pamiętać, że to urząd z zasady niewygodny dla władzy, bo patrzący jej na ręce. Odpowiedzialni politycy wiedzą, że RPO od nich niezależny to warunek konieczny, by zadbać o osoby najsłabsze, sprawiedliwość i prawa człowieka – podkreślił Wojciech Klicki z Fundacji Panoptykon.

Zuzanna Rudzińska-Bluszcz w latach 2015-2020 pełniła rolę koordynatorki ds. strategicznych postępowań sądowych w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, radczyni prawna. W imieniu Rzecznika prowadzi sprawy sądowe dotyczące ochrony praw obywatelskich, w szczególności swobody krytykowania rządu, wolności słowa, dostępu do informacji publicznej, wolności zgromadzeń publicznych. Przygotowuje raporty pomocnicze dla Rzecznika na temat standardów przestrzegania praw człowieka oraz reprezentuje Rzecznika przed organami ONZ, takimi jak Komitet Praw Człowieka, Komisja Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych oraz Rada Praw Człowieka. W okresie 2009-2015 – aplikantka adwokacka, a od 2011 r. adwokatka w Kancelarii Wardyński i Wspólnicy. W latach 2005-2009 – prawniczka w Kancelarii Dewey & LeBoeuf (obecnie: Greenberg Traurig).