Serdecznie zapraszamy na panel dyskusyjny pn. TECHNOLOGIE W NGO – SZANSE I ZAGROŻENIA, który odbędzie się 19 czerwca 2020 r. (piątek) w godz. 10:00-11:30 w ramach 4. Kongres Wrocławskich Organizacji Pozarządowych ONLINE.

Aby wziąć udział w panelu dyskusyjnym, który odbędzie się on-line z wykorzystaniem platformy ZOOM, należy się zarejestrować na Kongres do 14 czerwca 2020 r. Link do formularza rejestracyjnego poniżej.

Zapotrzebowanie na technologie informatyczne, informacyjno-komunikacyjne dotyczy wszystkich organizacji, w tym także organizacji pozarządowych. Technologie mogą w wyraźny sposób podnieść jakość działań organizacji, nie tylko poprzez wykorzystanie narzędzi do komunikacji wewnątrz i na zewnątrz organizacji. Ale przede wszystkim wykorzystywać narzędzia do zarządzania projektami, zespołem, interesariuszami, tworzyć bazy kontaktów, zarządzać wydarzeniami w internecie i w realu. Kryzys pandemii koronawirusa, którego doświadczyła w mniejszym lub większym stopniu większość organizacji pozarządowych, zmusiła do zmiany sposobu pracy i realizowania swoich działań statutowych. Przyspieszoną cyfryzację NGO z jednej strony można potraktować jako szansę rozwoju, coś, co przyniosło pozytywne skutki, z drugiej zaś może stanowić także zagrożenie dla beneficjentów działań organizacji, jak i samej organizacji. Czy przyspieszona cyfryzacja może jednocześnie spowodować dehumanizację działań organizacji? Jakie skutki może wywołać zapoczątkowany proces zmian cyfrowych w organizacji w obszarze np. psychiki, zarządzania organizacją czy bezpieczeństwa? Na te i inne pytania poszukamy odpowiedzi podczas dyskusji.

GOŚCIE – PANELIŚCI

dr Magdalena Rowicka – adiunkt w Instytucie Psychologii Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M.Grzegorzewskiej, Kierownik Pracowni Metodologii (2015-2019) i kierownik Zakładu Metodologii Badań Psychologicznych (od 2019). Autor i współautor programów profilaktycznych i szkoleniowych w zakresie uzależnień behawioralnych, badacz uzależnień behawioralnych, kierownik projektów międzynarodowych i krajowych (uzależnienia i używanie amfetaminy a także używanie i uzależnienie od alkoholu), autor publikacji (monografii, artykułów popularno-naukowych i naukowych).

Agnieszka Koszowska – Redaktorka ogólnopolskiego serwisu www.biblioteki.org, koordynatorka projektów, trenerka, specjalistka ds. webinariów. Zaangażowana w projekty Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (ogólnopolskie i międzynarodowe), dotyczące edukacji dorosłych, e-learningu, technologii, kreatywności, nauki programowania oraz innych nowych działań bibliotek. Prowadzi strony internetowe FRSI, media społecznościowe, zajmuje się komunikacją z bibliotekami.

Sergiusz Parszowski – Lider zespołu eksperckiego Instin.pl. Konsultant w sprawach bezpieczeństwa i porządku publicznego, ochrony osób i mienia, bezpieczeństwa informacji oraz zarządzania kryzysowego. Audytor i szkoleniowiec. Swoją wiedzą i doświadczeniem wspierał m.in. Polską Grupę Zbrojeniową, BNY Melon Poland, Najwyższą Izbę Kontroli czy Biuro Analiz Sejmowych. Jest ekspertem Instytutu Bezpieczeństwa Społecznego, współpracownikiem Polskiej Izby Systemów Alarmowych oraz biegłym sądowym przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu. Autor kilkudziesięciu artykułów w czasopismach branżowych: “Ochrona Mienia i Informacji”, “Security&Alarm Systems”, “A&S Polska”. Współautor publikacji książkowych, m.in. “Bezpieczeństwo społeczności lokalnych. Programy prewencyjne w systemie bezpieczeństwa”.

MODERATOR

Damian Wojciech Dudała – prezes Fundacji Instytut Badań i Rozwoju Lokalnego.