We wrześniu we Wrocławiu odbyło się kolejne spotkanie członków Klastra Inicjatyw Ekonomii Społecznej. Podczas spotkania zaprezentowano wszystkich liderów gru branżowych. Po prezentacji liderów przedstawiono sposób komunikacji członków w grupie i w klastrze. Członkowie dowiedzieli się także jak należy przygotowywać informacje do wpisów na stronę internetową i na profil KIES na Facebooku.

Bardzo ważnym elementem w realizacji działań na rzecz członków Klastra jest wiedza o potrzebach poszczególnych członków. Dlatego zachęcano członków, aby korzystali z ankiety. W pracy klastra funkcjonuje także tzw. formatka marketingowa, która służy do zbierania informacji o potrzebach marketingowych członków.

W kolejnej części spotkania przedstawiono obecne działania w klastrze. Zaprezentowano także kalendarz targów, w których członkowie mogą wziąć udział.

Materiał wideo zrealizowano w ramach projektu Mobilne studio nagrań wsparciem działań FIBiRL, sfinansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO.