Dołącz do Naszego Zespołu

W związku z rozwojem działalności Fundacji SOC TECH LAB do naszego zespołu poszukujemy Specjalisty_ki ds. współpracy z biznesem. Jesteśmy zainteresowani osobą, która chciałaby związać się z nami w dłuższej perspektywie czasowej, nastawionej na rozwój swoich zainteresowań w obszarze współpracy z biznesem, CSR i funkcjonowania instytucji otoczenia biznesu.

ZADANIA

 1. Inicjowanie i wzmacnianie współpracy Fundacji z biznesem.
 2. Udział w wydarzeniach biznesowych / CSR.
 3. Tworzenie bazy i monitoring działań biznesu i instytucji otoczenia biznesu skierowanych do organizacji non-profit.
 4. Wsparcie zespołu Fundacji przy tworzeniu ofert dla biznesu.

WYMAGANIA

 1. Zainteresowanie tematyką funkcjonowania biznesu, CSR i instytucji otoczenia biznesu.
 2. Znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B1.
 3. Komunikatywność i otwartość.
 4. Gotowość do pracy on-line.
 5. Znajomość narzędzi: Google Workspace, Slack & CRM Suite.
 6. Zaangażowanie i pozytywne nastawienie.

OFERUJEMY

 1. Umowa o wolontariat.*
 2. Udział w projektach Fundacji.
 3. Udział w nieodpłatnych szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych.
 4. Możliwość realizacji własnych projektów zgodnych z misją i celami Fundacji.
 5. Możliwość pisania własnych publikacji w zakresie funkcjonowania Fundacji.
 6. Poznanie specyfiki funkcjonowania sektora non-profit w Polsce i za granicą.

*W przypadku pozyskania środków na realizację projektu istnieje możliwość zatrudnienia..

Zgłoszenie zawierające CV/portfolio i odpowiedź na pytanie: Dlaczego chciałbyś/chciałabyś zaangażować się w pracę na rzecz naszej Fundacji? – należy przesłać na adres e-mail: damian.dudala@soctechlab.org lub poprzez formularz do 31 sierpnia 2023 r.

Ogłoszenie do pobrania

Zobacz przykładową umowę wolontariacką i informację w zakresie ochrony danych osobowych.

SOC TECH LAB dąży do trwałej poprawy jakości życia społeczności lokalnych poprzez diagnozę potrzeb; tworzenie, wdrażanie i promowanie innowacji społecznych i technologii obywatelskich oraz wspieranie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju lokalnego. Fundacja kreuje rozwój oparty na świadomej partycypacji i współodpowiedzialności różnych interesariuszy społeczności lokalnej.

Obszary działań to: badania społeczne, innowacje społeczne, technologie obywatelskie, cyfrowa partycypacja, transformacja cyfrowa organizacji, przedsiębiorczość lokalna i edukacja. Uczenie się przez całe życie to myśl przewodnia działań Fundacji.