DOŁĄCZ DO NASZEGO ZESPOŁU

W związku z rozwojem działalności Fundacji Instytut Badań i Rozwoju Lokalnego, do naszego zespołu poszukujemy: Specjalisty/-ki ds. zrównoważonego rozwoju (Sustainable Development Goals, SDGs).

Jesteśmy zainteresowani osobą, która chciałaby związać się z nami w dłuższej perspektywie czasowej, nastawionej na rozwój swoich zainteresowań w obszarze 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju (Sustainable Development Goals, SDGs, Agendy 2030).

ZADANIA

 1. Wsparcie przy organizacji wydarzeń on-line nt. SDGs.
 2. Udział w wydarzeniach on-line dot. SDGs.
 3. Inicjowanie i wzmacnianie współpracy w zakresie SDGs.
 4. Tworzenie bazy i monitoring działań instytucji/biznesu w zakresie SDGs.
 5. Wsparcie zespołu Fundacji przy tworzeniu ofert o dofinansowanie działań.

WYMAGANIA:

 1. Zainteresowanie tematyką zrównoważonego rozwoju.
 2. Znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B1.
 3. Znajomość trendów oraz nowości w mediach społecznościowych.
 4. Gotowość do pracy on-line.
 5. Znajomość narzędzi: Trello, pakietu Google Drive, ZOOM.
 6. Zaangażowanie i pozytywne nastawienie.

OFERUJEMY:

 1. Umowa o wolontariat.
 2. Udział w projektach Fundacji.
 3. Udział w szkoleniach.
 4. Możliwość realizacji własnych projektów zgodnych z kierunkiem rozwoju Fundacji.
 5. Możliwość pisania własnych publikacji w zakresie tematycznym działalności Fundacji.
 6. Poszerzenie wiedzy nt. zrównoważonego rozwoju w Polsce i na świecie.

Zgłoszenie zawierające CV i odpowiedź na pytanie: Dlaczego chciałbyś/chciałabyś zaangażować się w pracę na rzecz naszej Fundacji? – należy przesłać na adres e-mail: damian.dudala@fibirl.org.pl do 28 lutego 2020 r.

Fundacja dąży do trwałej poprawy jakości życia społeczności lokalnych poprzez diagnozę problemów społecznych, identyfikację kapitału ludzkiego, działania związane z tożsamością lokalną, animację społeczno-kulturalną środowiska lokalnego, usługi edukacyjne i doradztwo z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych.

Obszary działań: cyfrowa partycypacja, technologie obywatelskie, badania społeczne, partycypacja społeczna/obywatelska, przedsiębiorczość lokalna i edukacja. Uczenie się przez całe życie to myśl przewodnia działań Fundacji.