Społecznie Odpowiedzialne NGO
CSR & ISO 26000

Dołącz do grona organizacji społecznych, które bezpłatnie wdrożyły i stosują normę ISO 26000 oraz zasady CSR, aby profesjonalnie komunikować się i współpracować ze światem biznesu.

Organizacje, które podejmą wyzwanie zostaną krok po kroku przeprowadzone przez cały proces. Chcesz wiedzieć więcej – Skontaktuj nie z Nami lub umów spotkanie online. UWAGA – Oferta skierowana tylko do organizacji z siedzibą na Dolnym Śląsku. Pytania o inne województwa należy kierować do Instytutu Nowych Technologii.

Projekt „Społecznie Odpowiedzialne NGO” realizowany jest w okresie 1.05.2022 – 31.10.2024 przez Instytut Nowych Technologii w ramach Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich NOWE FIO na lata 2021-2030. Fundacja SOC TECH LAB jest podwykonawcą na terenie woj. dolnośląskiego.

Obszary społecznej odpowiedzialności

Ład organizacyjny

Zakres ten obejmuje compliance i wdrożenie, kodeks etyczny, sygnaliści, raportowanie CSR oraz dobre praktyki w obszarze ładu organizacyjnego.

Prawa człowieka

Karta Różnorodności, klauzula antydyskryminacyjna, równość płci, przeciwdziałanie łamaniu praw człowieka, oraz dobre praktyki w obszarze praw człowieka.

Praktyki z zakresu pracy

Bezpieczeństwo w miejscu pracy, work life-balance, komunikacja z pracownikami, rekrutacja i selekcja, okresowa ocena pracownicza, rozwój pracowniczy, zakończenie współpracy z pracownikiem, integracja z pracownikiem.

Środowisko

Ekoekonomia, edukacja na rzecz ekologii, zielone łańcuchy dostaw, bioróżnorodność i otoczenie organizacji oraz dobre praktyki.

Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej

Zaangażowanie społeczne, edukacja i kultura, tworzenie miejsc pracy i rozwijanie umiejętności, rozwój i dostęp do technologii, tworzenie bogactw i dochodu, zdrowie, inwestycje społeczne.

Uczciwe praktyki operacyjne

Dialog z dostawcami, uczciwa konkurencja, promowanie społecznej odpowiedzialności w łańcuchu wartości, poszanowanie praw własności.

Zagadnienia konsumenckie

Dialog z odbiorcami, marketing wdzięczności, prawdziwe i obiektywne informacje oraz uczciwe praktyki dotyczące umów, ochrona zdrowia i bezpieczeństwo konsumentów, zrównoważona konsumpcja, wsparcie i rozstrzyganie sporów.
Czym jest norma ISO 26000?

Norma ISO 26000 to zbiór wskazówek dla firm i organizacji dotyczących wdrażania zasad społecznej odpowiedzialności. Nie ma formy certyfikacji, ale stanowi przewodnik dla tych podmiotów, które chcą działać odpowiedzialnie.

Norma ISO 26000 Guidance on social responsibility została opublikowana 1 listopada 2010. Jest ona efektem pracy około 450 ekspertów i 210 obserwatorów z 99 krajów członkowskich ISO oraz 42 organizacji powiązanych. Polska wersja Normy- PN-ISO 26000 została opracowana przez Polski Komitet Normalizacyjny we współpracy z Ministerstwem Gospodarki oraz partnerami rynkowymi i opublikowana 5 listopada 2012.

Warunki uczestnictwa

Status

Status NGO wg ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Reprezentacja

Uczestnictwo 2. przedstawicieli organizacji na 18 godz. szkoleniu.

X

Wdrożenie i stosowanie

Chęć wdrożenia i stosowania zasad CSR i polskiej Normy- PN-ISO 26000.

Doradztwo

Chęć skorzystania z doradztwa w zakresie wdrożenia i stosowania ww. zasad i normy.

Terminy i miejsce szkoleń

2 terminy do wyboru

Pierwszy – 9, 10 i 11 października 2023
Drugi 15, 16 i 17 listopada 2023
Zajęcia w obu terminach odbywają się przez 3 dni w godz. 9:30 – 15:30.

Centrum Sektor 3

Wrocławskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR 3
ul. Legnicka 65, 54-206 Wrocław
Google Maps

W trakcie szkoleń zapewniamy materiały merytoryczne, konsultacje oraz poczęstunek. Po zakończeniu szkolenia dla zainteresowanych organizacji zostanie przeprowadzone doradztwo.

Formularz rekrutacyjny

Nazwa organizacji

KRS

NIP

REGON

Ulica i numer

Miejscowość i kod

Adres e-mail

Terminy szkoleń

Imię i nazwisko 1. uczestnika/ki

Imię i nazwisko 2. uczestnika/ki

Napisz jaka jest motywacja Waszej organizacji do udziału w projekcie?

Zgoda na Newsletter SOC TECH LAB

Oświadczenie dotyczące Klauzuli informacyjnej

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, iż: Współadministratorami Pani/Pana danych osobowych (imienia, nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu, afiliacji) jest Fundacja SOC TECH LAB z siedzibą we Wrocławiu (51-638) przy ul. Aleksandra Kotsisa 35/6 (Administrator Wiodący) i Instytut Nowych Technologii przy ul. Sienkiewicza 55, 90-009 Łódź. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne, by uczestniczyć w projekcie Społecznie Odpowiedzialne NGO. Dane będą przetwarzane w celu organizacji i ewaluacji wydarzenia. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust 1f RODO), jakim jest konieczność transparentności wydatkowania środków. W przypadku zakwalifikowania się na Wydarzenie, Twoje dane będą przechowywane przez Współadministratorów do 31 grudnia 2028 r. W przypadku braku zakwalifikowania do udziału w Wydarzeniu, Twoje dane niezwłocznie po zakończeniu rekrutacji, nie później niż w ciągu 30 dni. Administratorzy mogą powierzyć przetwarzanie Twoich danych osobowych podmiotom zapewniającym obsługę informatyczną na podstawie umów zobowiązujących je do zagwarantowania odpowiedniej ochrony danych osobowych. W związku z wykorzystaniem przez Fundację SOC TECH LAB i Instytut Nowych Technologii platformy Google Workspace (G Suite) dane mogą być przetwarzane z wykorzystaniem serwerów znajdujących się poza obszarem UE. Twoje dane nie będą podlegały profilowaniu. Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia uzasadnionego sprzeciwu wobec przetwarzania oraz – w szczególnych przypadkach określonych w RODO – ich usunięcia. W celu skorzystania z tych praw prosimy o kontakt z Administratorem Wiodącym: ado@soctechlab.org, +48 605697839. Ponadto, masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy w zakresie przetwarzania danych osobowych. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania danych na potrzeby ww. wydarzenia prosimy o kontakt z Administratorem Wiodącym.
Przetwarzanie danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest Fundacja SOC TECH LAB z siedzibą we Wrocławiu (51-638) przy ul. Aleksandra Kotsisa 35/6. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. A RODO). Zgodę tę możesz wycofać w dowolnym momencie, klikając na specjalny link zamieszczony na dole każdego newslettera. Wycofanie przez Ciebie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem. Celem przetwarzania danych osobowych jest przesyłanie informacji o nowościach na portalu innowacjespoleczne.pl oraz ciekawych działaniach dotyczących innowacji społecznych w Polsce i na świecie. Dane będą przechowywane w systemie CRM Fundacji SOC TECH LAB do czasu wycofania przez Ciebie zgody na ich przetwarzanie. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego (poza Europejski Obszar Gospodarczy) ani do organizacji międzynarodowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania Newslettera. Przysługuje Ci prawo wycofania zgody na przetwarzanie, prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także do przenoszenia danych. przenoszenia danych. Chęć skorzystania z tych praw prosimy kierować na adres ado@soctechlab.org. W przypadku podejrzenia naruszenia praw można złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.