ARCHIWUM SPOŁECZNE WIELKIEJ WYSPY

Tożsamość społeczności lokalnej

Projekt polega na opracowaniu i digitalizacji zasobów o charakterze muzealnym i audiowizualnym dotyczących niematerialnego dziedzictwa Wielkiej Wyspy we Wrocławiu. Wszystkie zasoby zostaną udostępnione na dedykowanej stronie internetowej oraz zostanie zorganizowana wystawa. Projektowi będą także towarzyszyć działania o charakterze edukacyjnym dla mieszkańców Wielkiej Wyspy.
Fundacja SOC TECH LAB należy do Sieci Archiwów Społecznych i realizuje Kartę Zasad Archiwów Społecznych.

Czym jest archiwum społeczne?

Archiwum Społeczne gromadzi fotograUe, wspomnienia, nagrane relacje, wywiady biograUczne, dokumenty życia społecznego. Ocala w ten sposób historię życia codziennego, dzieje społeczności lokalnej, opowieści zwykłych ludzi – mieszkańców Wielkiej Wyspy. Celem Archiwum Społecznego jest gromadzenie materiałów historycznych. Archiwa Społeczne są miarą społeczeństwa obywatelskiego. Budują tożsamość społeczności lokalnej. Uczestniczą w tym przedstawiciele wszystkich pokoleń: starsi jako dostarczyciele i opiekunowie źródeł historycznych, młodsi jako osoby organizujące upamiętnienie i przenoszące zbiory do przestrzeni internetowej.