NARZĘDZIA DEMOKRACJI UCZESTNICZĄCEJ

Celem Laboratorium Partycypacji jest propagowanie partycypacji, narzędzi demokracji uczestniczącej, wiedzy i dobrych praktyk w zakresie aktywnego uczestnictwa mieszkańców. Przede wszystkim w działaniach i decyzjach na poziomie obywatel – władza. Celem projektu jest również animacja społeczno-kulturalna społeczności lokalnych.

Spotkania w ramach Laboratorium realizowane są w formie aktywnej, angażującej uczestników w omawianą treść – uczenie się nawzajem, uczenie się przez praktykę.

TEMATY ZREALIZOWANYCH SPOTKAŃ

  • Spacer badawczy po Wielkiej Wyspie – część 1
  • Spacer badawczy po Wielkiej Wyspie – część 2
  • WBO 2017
  • Panel obywatelski (przykład gdański)
  • Questing, czyli „oprowadź się sam”
  • Konsultacje społeczne na poziomie osiedla/dzielnicy od A do Z