LABORATORIUM PARTYCYPACJI

Narzędzia demokracji uczestniczącej

Celem Laboratorium Partycypacji jest propagowanie partycypacji, narzędzi demokracji uczestniczącej, wiedzy i dobrych praktyk w zakresie aktywnego uczestnictwa mieszkańców. Przede wszystkim w działaniach i decyzjach na poziomie obywatel – władza. Celem projektu jest również animacja społeczno- kulturalna społeczności lokalnych.
Spotkania w ramach Laboratorium realizowane są w formie aktywnej, angażującej uczestników w omawianą treść – uczenie się nawzajem, uczenie się przez praktykę.

 

Tematy zrealizowanych spotkań:

  • Spotkanie 1: Spacer badawczy po Wielkiej Wyspie – część 1
  • Spotkanie 2: Spacer badawczy po Wielkiej Wyspie – część 2 WBO 2017
  • Spotkanie 3: Panel obywatelski (przykład gdański)
  • Spotkanie 4: Questing, czyli „oprowadź się sam”
  • Spotkanie 5: Konsultacje społeczne na poziomie osiedla/dzielnicy od A do Z