W związku z realizacją przez Fundację SOC TECH LAB 2. edycji Festiwalu Innowacji Społecznych i Technologii, poszukujemy osoby, która podejmie się dokumentacji foto i wideo tego wydarzenia.

2. Festiwal Innowacji Społecznych i Technologii odbędzie się 19-20 października 2023 r. we Wrocławiu. Festiwal to wydarzenie, które ma promować innowacje społeczne i technologie oraz zachęcać do tworzenia i implementowania tych, które są realizowane z powodzeniem. Wydarzenie ma charakter cykliczny. W każdym roku Organizatorzy proponują inny temat przewodni. W roku 2023 tematem przewodnim jest „Różnorodność w organizacjach”.

Strona Festiwalu: soctechlab.org/festiwal

OCZEKIWANIA

  1. Dokumentacja zdjęciowa 2. Festiwalu Innowacji Społecznych i Technologii w dniach 19-20.10.2023 r.
  2. Dokumentacja filmowa 2. Festiwalu Innowacji Społecznych i Technologii w dniach 19-20.10.2023 r.
  3. Przekazanie tzw. surówki zdjęć do 5 dni po zakończeniu wydarzenia.
  4. Przekazanie tzw. surówki wideo do 30 dni po zakończeniu wydarzenia.
  5. Opracowanie 3 min. wideo z całego wydarzenia do 30 dni po zakończeniu wydarzenia.
  6. Przeniesienie pełnych praw autorskich na Fundację SOC TECH LAB.

OFERTA

Osoby zainteresowane realizacją dokumentacji foto i wideo ww. wydarzenia proszone są o przesłanie swojej oferty zawierającej kwotę netto/brutto ze specyfikacją poszczególnych kosztów oraz portfolio zawierające min. 3 zrealizowane podobne projekty. Ofertę należy przesłać do 3 września 2023 r. na adres: damian.dudala@soctechlab.org.

Wszelkie pytania i wątpliwości również należy kierować na ww. adres e-mail. Jednocześnie Fundacja SOC TECH LAB informuje, że odpowie tylko na wybrane oferty oraz nawiąże współpracę tylko z tym oferentem, który wystawia FV.