Ilona Zakowicz

Ekspertka ds. gerontologii i geragogiki

 

Kulturoznawczyni i pedagożka, absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie finalizuje pracę doktorską z zakresu gerontologii/geragogiki. Od kilkunastu lat współpracuje z osobami starszymi i na ich rzecz, a także wieloma organizacjami i instytucjami senioralnymi. W latach 2009–2020 współpracowała z Uniwersytetem Trzeciego Wieku w Uniwersytecie Wrocławskim, gdzie prowadziła wykłady, warsztaty oraz grupy dyskusyjne dotyczące m.in. starości, przemijania i śmierci. W latach 2011-2022 zainicjowała i prowadziła senioralną grupę dyskusyjno-czytelniczą “Cafe UTW”. Pasję współpracy z seniorami i na rzecz seniorów realizowała także w „Akademii Seniora”, „Gazecie Senior” i wielu innych placówkach z terenu Wrocławia i Dolnego Śląska. W latach 2017-2019 współpracowała z Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego – Wrocławskim Centrum Seniora, gdzie koordynowała i inicjowała projekty i programy senioralne np. Radiowy Klub Seniora oraz konferencje naukowe, takie jak Dni Gerontologii czy Wrocławskie Forum Senioralne. W tym czasie, z powołania prezydenta Wrocławia, pełniła także funkcję Rzeczniczki Seniorów i Opiekunów, a także koordynowała działania w Przestrzeni Trzeciego Wieku, miejscu aktywizacji i edukacji osób starszych. W roku 2019 współpracowała z Centrum Badawczo-Rozwojowym KGHM CUPRUM sp. z o.o. – jako autorka cyklu artykułów z zakresu zarządzania wiekiem. W latach 2019–2021 jako liderka tematyczna międzynarodowego zespołu ds. polityki senioralnej była zaangażowana w realizację Inicjatywy DiverCITY4 (polsko-norweska współpraca w zakresie kreowania nowoczesnych rozwiązań w miastach, inicjatywa finansowana z Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego EOG). W latach 2017-2023 współpracowała z Instytutem Psychologii UWr prowadząc zajęcia w ramach studiów podyplomowych z psychogerontologii, jednym z prowadzonych przedmiotów były Innowacje w edukacji osób starszych. Wcześniej współpracowała także z Wyższą Szkołą Zarządzania „Edukacja”, gdzie prowadziła zajęcia z podstaw gerontologii, a także Uniwersytetem Wrocławskim gdzie, jako doktorantka, prowadziła zajęcia m.in. z andragogiki, pedagogiki ogólnej i wybranych problemów gerontologii. Od lat jest także członkinią Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego.

Od kilkunastu lat jest edukatorką osób starszych, popularyzatorką wiedzy gerontologicznej, członkinią i liderką ogólnopolskich oraz międzynarodowych zespołów projektowych i badawczych, autorką programów szkoleń skierowanych do osób starszych, a także edukatorów 60+. Jest również autorką i współautorką 30 publikacji naukowych z zakresu andragogiki, gerontologii, tanatologii, a także kilkudziesięciu artykułów popularnonaukowych. Pod jej redakcją ukazała się publikacja naukowa „Theatre, myth and elderly in education experience”. W latach 2022-2023 realizowała projekty skierowane do osób starszych i edukatorów senioralnych, w efekcie których powstały dwa podręczniki: “Narzędziownik. Poradnik dla edukatorów osób starszych”, Wrocław 2022, “Przewodnik po dobrym czasie. Praktyczny podręcznik dla edukatorów i animatorów osób starszych”, Świebodzice 2023 (autorki: I. Zakowicz, B. Bartosz). Jako autorka artykułów, od 2016 roku, współpracuje z czasopismem Gazeta Senior, w latach 2021-2022 wraz z B. Bartosz publikowała artykuły dotyczące m.in. dobrostanu psychicznego seniorów w ramach autorskiego cyklu “Na 2 głosy a czasami 3”, jest także współautorką publikacji pt. „Poradnik. Odbiorca kultury w kryzysie zdrowia psychicznego”. W latach 2020-2023 współpracowała z Fundacją Opieka i Troska, gdzie najpierw jako kierowniczka ds. społecznych, a następnie jako wicedyrektorka, koordynowała działania społeczne w tym m.in. Centrum Aktywności Lokalnej oraz Klubie Seniora, była także autorką projektów i programów o tematyce społecznej oraz psychoedukacyjnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym seniorów, a także konsultantką i szkoleniowczynią. W roku 2023 współpracowała także z Uniwersytetem Medycznym we Wrocławiu, gdzie prowadziła zajęcia dla seniorów z zakresu treningu funkcji poznawczych.