NADCHODZĄCE ZMIANY

W ostatnich latach jesteśmy świadkami dużych zmian w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). Następuje zmiana społeczna, w której CSR dla przedsiębiorstw nie jest już dobrowolny a wymagany. Rośnie liczba przedsiębiorstw, które społeczną odpowiedzialność rozwijają z poziomu podstawowego do strategicznego. Obserwując globalne przedsiębiorstwa możemy zauważyć rosnący wpływ ich zaangażowania w rozwiązywanie problemów w takich kwestiach jak edukacja, prawa człowieka, ubóstwo czy zmiany środowiska. Zrównoważony rozwój pozostaje nadal priorytetem.

BIZNESOWA KONIECZNOŚĆ

Na łamach wielu mediów branżowych trwa dyskusja, czy nowa administracja w Stanach Zjednoczonych, Brexit Wielkiej Brytanii, niepewność Unii Europejskiej czy niepokoje na Bliskim Wschodzie, wpłyną znacząco na funkcjonowanie gospodarki, a tym samym CSR. Z większości wypowiedzi można wnioskować, że nie. Jak pisze Trisza Thompson, dyrektor ds. Dell, „Niezależnie od globalnego środowiska politycznego, korporacje będą kontynuować marsz na rzecz zrównoważonej produkcji, ponieważ ma sens i jest koniecznością biznesową.“ To przedsiębiorstwa będą miały coraz częściej głos w społecznie ważnych sprawach i wśród obywateli będzie postrzegany jako znaczący.

FOR-PROFIT VS. NON-FOR-PROFIT

Zmienia się także linia for-profit vs. non-for-profit. Rośnie liczba przedsiębiorstw, których zaangażowanie w społeczną odpowiedzialność ewoluuje w kierunku non-for-profit. Zmieniają się także organizacje pozarządowe, których być albo nie być opiera się głównie na konkursach instytucji publicznych i wsparciu sponsorów/darczyńców. Organizacje non-profit coraz częściej dywersyfikują swoje źródła przychodów i prowadzą działalność gospodarczą, aby utrzymać status niezależności. To ważna i potrzebna zmiana w tym sektorze. Zauważalny jest także wzrost zainteresowania przedsiębiorstw współpracą z organizacjami pozarządowymi. Przedsiębiorstwa coraz chętniej korzystają z zasobów organizacji pozarządowych – kapitału ludzkiego, doświadczenia w realizacji projektów społecznych, obywatelskich, wpisując je w swoje struktury, zamiast tworzenia rozbudowanych działów odpowiedzialnych za CSR. Przedsiębiorstwa wspólnie z organizacjami pozarządowymi będą uczestniczyły w kreowaniu innowacji społecznych i w rozwiązywaniu społecznie ważnych problemów.

RAPORTOWANIE CSR

Jak wskazują badania różnych instytucji, niestety zbyt wiele czasu i energii poświęca się na raportowanie CSR. W sytuacji, kiedy rośnie liczba społecznych obserwatorów, monitoringu zamówień publicznych, projektów informacyjnych, narzędzi do weryfikacji przedsiębiorstw czy wymagań w zakresie przejrzystości, tworzenie rozbudowanych raportów mija się z celem.

Największym i najważniejszym atutem każdego przedsiębiorstwa jest jego pracownik, który jest kluczowy dla rozwoju przedsiębiorstwa. Pracownik jest ambasadorem marki, sercem i duszą każdego przedsiębiorstwa. Im bardziej zaangażowany w misję i wartości przedsiębiorstwa, tym lepiej dla przedsiębiorstwa i społeczności, w której mieszka i pracuje. Polski rynek już teraz zmaga się z brakiem odpowiedniej kadry, tym bardziej istotna staje się przemyślana rekrutacja, utrzymanie i zaangażowanie pracownika.

Photo by Annie Spratt on Unsplash.