Miło jest nam poinformować, że Fundacja Sapere Aude, z siedzibą przy ul. Legnickiej 21 we Wrocławiu (53-671), KRS 0000437413, została laureatem konkursu „Technologie w NGO – wyzwania dla III sektora”. Konkurs był skierowany do organizacji pozarządowych (zgodnie z Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).

Nagrodą w konkursie ufundowaną przez Fundację Instytut Badań i Rozwoju Lokalnego we współpracy z Business Spoken Here jest możliwość pozyskania Certyfikatu BSH, po pozytywnym zrealizowaniu wszystkich wymogów niezbędnych do jego pozyskania dla jednej organizacji.

Szczegóły pozyskania Certyfikatu BSH
1. Organizacja przechodzi przez proces certyfikacji, który obejmuje audyt jej działania w obszarach: oferty, promocji, wizerunku, gotowości do rozmów biznesowych. Po audycie organizacja otrzymuje konkretne sugestie, rekomendacje i zmiany do modyfikacji, dzięki którym organizacja zacznie mówić językiem biznesu.
2. Promocja organizacji oraz jej projektów za pośrednictwem Bazy BSH. Otwiera to drogę do łatwiejszego nawiązywania współpracy z firmami.
3. Organizator (BSH) zapewnia stałą promocję projektu przy branżowych wydarzeniach, dzięki czemu osoby odpowiadające za CSR (społeczna odpowiedzialność biznesu) oraz wolontariat pracowniczy dowiadują się o certyfikowanych organizacjach.
4. Otrzymanie certyfikatu oznacza, że organizacja zna i rozumie ważne dla firm elementy. Certyfikowane podmioty są uwzględniane w Bazie BSH.

WYBRANA PRACA KONKURSOWA

„Czas pandemii stawia nas przed wyzwaniem, z jakim ludzkość nie musiała się mierzyć od wielu lat. To sprawdzian – zarówno efektywności działania organizacji międzynarodowych, rządów, służby zdrowia, ale też posłuszeństwa i pokory samych obywateli.

Jak wynika z raportu Stowarzyszenia Klon/Jawor, w celu niwelowania skutków koronawirusa, 80% organizacji pozarządowych w swoich działaniach planuje wykorzystać nowe technologie. Z kolei według raportu „Kondycja sektora organizacji pozarządowych w Polsce w 2018” aż 83% organizacji deklaruje zapotrzebowanie na szkolenia, m.in. z zagadnień formalno-prawnych związanych z funkcjonowaniem organizacji pozarządowych. Z własnego doświadczenia związanego z działaniem w trzecim sektorze wiemy, że organizacje pozarządowe angażują się w coraz bardziej rozbudowane inicjatywy. Dla realizacji swoich zadań korzystają z nowych rozwiązań technologicznych. Prowadzenie kampanii w Internecie, mającej na celu promocję swojej działalności nie jest już niczym nadzwyczajnym. Wiele procesów, w tym rekrutacyjnych, jest zautomatyzowanych. To wiąże się z przetwarzaniem danych na często ogromną skalę. Niestety, wiedza działaczy tychże organizacji w zakresie ochrony danych i bezpieczeństwa w sieci często nie stoi na wystarczająco wysokim poziomie, co niesie realne zagrożenie dla bezpieczeństwa zarówno organizacji, jak i ludzi powierzającym im swoje dane.

Misją Narodowego Instytutu Cyberbezpieczeństwa jest budowanie społeczeństwa wyposażonego w wiedzę i umiejętności oraz przygotowanego na technologiczne wyzwania przyszłości. Stawiamy na edukację i stałe podnoszenie kompetencji. Dzielimy się doświadczeniem zawodowym z sektora IT, nowych mediów i marketingu. Obecnie pracujemy nad projektem, którego celem jest stworzenie platformy e-learning i przeprowadzenie szkoleń stacjonarnych dla członków NGO. Choć w okresie pisania wniosku o dotację, to jest grudniu poprzedniego roku, widmo pandemii wydawało się być co najwyżej bardzo odległą wizją, to obecna sytuacja uwidacznia potrzebę przeprowadzenia tego typu szkoleń.

Musimy przeciwdziałać nie tylko wykluczeniu cyfrowemu, ale również niewłaściwemu korzystaniu ze zdobyczy nowych technologii. W tak dynamicznie zmieniającym się świecie, nie ma już czasu na nieświadome działania, ani miejsca na ograniczające je błędy.”