Fundacja Instytut Badań i Rozwoju Lokalnego we współpracy z Grupą Dialogu Społecznego ds. technologii obywatelskich we Wrocławiu zapraszają na pierwszy z cyklu Technologie obywatelskie w zarządzaniu miastem panel dyskusyjny on-line pn. Dialog i angażowanie mieszkańców, który odbędzie się 9 lutego 2021 r. o godz. 17:30 – 19:00. Webinarium będzie streamingownane na Facebooku oraz tłumaczone na polski język migowy.

Projekt pn. Technologie obywatelskie w zarządzaniu miastem poświęcony jest technologiom obywatelskim – idei CivicTech (Civic technology), innowacjom i dobrym praktykom w zarządzaniu miastem. Paneliści będą rozmawiać o różnych rozwiązaniach obejmujących aplikacje społeczne i narzędzia informatyczne wspierające samorząd w pełnieniu funkcji publicznych. Dyskutować będą także o tych rozwiązaniach, które tworzone są partycypcayjnie z udziałem mieszkańców miast. Przedstawione zostaną także dobre praktyki w obszarze stosowania różnych narzędzi w Polsce i za granicą. Projekt cyklu webinariów realizowany jest pod patronatem Kongresu Ruchów Miejskich.

UCZESTNICY PANELU

  • Dominik Golema – Rzecznik ds. Dialogu Społecznego, Biuro bez barier, Urząd Miejski Wrocławia. Wykładowca Otwartej Akademii Muzycznej w ramach Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.
  • Artur Kacprzak – Polski Partner CitizenLab. Wieloletni koordynator projektów wspierających demokrację w krajach Europy Wschodniej. Orędownik demokratycznej teorii pokoju, w myśl której demokracje nie prowadzą ze sobą wojen. Miłośnik ruchów oddolnych. Programista back-end w języku PHP i koordynator projektów IT. Autor bloga nt. pokonywania skutków dorastania w rodzinie z chorobą alkoholową i miniprojektu mozesz.eu wspirającego wyjście z życiowego klinczu. Mąż. Ojciec. Obywatel.
  • Sylwia Widzisz Pronobis – Architektka i urbanistka, animatorka kultury, właścicielka firmy szkoleniowo-doradczej Prooper i projektantka w firmie projektowej Pronobis Studio. Absolwentka Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej Kierunku Architektura i Urbanistyka; Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej; ekspertka z zakresu Zrównoważonego Rozwoju Miast, Projektowania włączającego, Smart Cities, Odpornych miast, Design Thinking oraz Badań społecznych. Aktywistka miejska i społeczniczka związana z Stowarzyszeniem Miasto dla Mieszkańców Bytom, Związkiem stowarzyszeń Kongres Ruchów Miejskich i Wolnym Stowarzyszeniem Zielonych Artystów. Urbanistka w projekcie ministerialnym „Przestrzeń dla partycypacji 2” realizowanego w ramach Power 2.19. Obecnie doktorantka na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej, badaczka metod i narzędzi partycypacyjnych i społecznego modelu inwestycyjnego. Członkini zespołów eksperckich przy Ministerstwie Rozwoju w zakresie prac nad nową ustawą o planowaniu przestrzennym. Mentorka w projektach biznesowych wspierających innowacyjność i kreatywność w biznesie.
  • Damian Wojciech Dudałamoderator panelu – Założyciel i prezes zarządu Fundacji Instytut Badań i Rozwoju Lokalnego. Pomysłodawca i koordynator Akademii Tech4NGO. Mobilny Doradca Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Założyciel i moderator Grupy Dialogu Społecznego ds. technologii obywatelskich we Wrocławiu. Działa na rzecz budowania i wzmacniania dialogu społecznego, obywatelskiego, miejskiego i współpracy organizacji pozarządowych z samorządem i biznesem. Bada, animuje i sieciuje społeczność lokalną. Doradza organizacjom pozarządowym w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT). Autor poradników: Technologie w organizacjach pozarządowych. Narzędziownik oraz Technologie w organizacjach pozarządowych. Narzędziownik PLUS.

 

PATRONAT