Dołącz do Naszego Zespołu

W związku z rozwojem działalności Fundacji SOC TECH LAB do naszego zespołu poszukujemy Asystenta_ki ds. projektów badawczych. Jesteśmy zainteresowani osobą, która chciałaby związać się z nami w dłuższej perspektywie czasowej, nastawionej na rozwój swoich zainteresowań w w obszarze opracowywania i realizacji badań społecznych, tworzenia narzędzi badawczych i analizy oraz wizualizacji danych badawczych.

ZADANIA

 1. Udział w realizacji projektów społecznych prowadzonych przez Fundację.
 2. Wsparcie przy tworzeniu narzędzi badawczych.
 3. Wsparcie przy analizie i wizualizacji danych, tworzeniu wykresów i ich opisów.
 4. Monitoring ofert badań, w których Fundacja mogłaby wziąć udział.
 5. Wsparcie zespołu Fundacji przy tworzeniu ofert o dofinansowanie działań.

WYMAGANIA

 1. Zainteresowanie badaniami społecznymi i chęć rozwoju w tym kierunku.
 2. Znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B1.
 3. Komunikatywność i otwartość.
 4. Praca on-line.
 5. Znajomość narzędzi: Google Workspace, Slack & CRM Suite.
 6. Zaangażowanie i pozytywne nastawienie.

OFERUJEMY

 1. Umowa o wolontariat.*
 2. Udział w projektach Fundacji.
 3. Udział w nieodpłatnych szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych.
 4. Możliwość realizacji własnych projektów zgodnych z misją i celami Fundacji.
 5. Możliwość pisania własnych publikacji w zakresie funkcjonowania Fundacji.
 6. Poznanie specyfiki rynku badawczego i funkcjonowania sektora non-profit w Polsce i za granicą.

*W przypadku pozyskania środków na realizację projektu istnieje możliwość zatrudnienia..

Zgłoszenie zawierające CV/portfolio i odpowiedź na pytanie: Dlaczego chciałbyś/chciałabyś zaangażować się w pracę na rzecz naszej Fundacji? – należy przesłać na adres e-mail: damian.dudala@soctechlab.org lub poprzez formularz do 31 sierpnia 2023 r.

Ogłoszenie do pobrania

Zobacz przykładową umowę wolontariacką i informację w zakresie ochrony danych osobowych.

SOC TECH LAB dąży do trwałej poprawy jakości życia społeczności lokalnych poprzez diagnozę potrzeb; tworzenie, wdrażanie i promowanie innowacji społecznych i technologii obywatelskich oraz wspieranie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju lokalnego. Fundacja kreuje rozwój oparty na świadomej partycypacji i współodpowiedzialności różnych interesariuszy społeczności lokalnej.

Obszary działań to: badania społeczne, innowacje społeczne, technologie obywatelskie, cyfrowa partycypacja, transformacja cyfrowa organizacji, przedsiębiorczość lokalna i edukacja. Uczenie się przez całe życie to myśl przewodnia działań Fundacji.