2. Festiwal Innowacji
Społecznych i Technologii
„Różnorodność w organizacjach”

19 – 20 października 2023

Centrum Konferencyjne Wrocławskiego Parku Przemysłowego

Program Festiwalu

DZIEŃ I

19 października 2023

10:00 – 16:00

OFICJALNE OTWARCIE

Wystąpienia Otwierające
Prowadzenie: Marta Siemińska

dr Piotr Kubiński, Dyrektor Biura Strategii i Marketingu DOZAMEL Sp. z o.o.
Damian Wojciech Dudała, Fundacja SOC TECH LAB, Wrocław

10:15 – 11:15

panel
dyskusyjny

Kultura organizacyjna w zarządzaniu różnorodnością

Moderator panelu: Damian Wojciech Dudała, Fundacja SOC TECH LAB, Wrocław

Marzena Strzelczak, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa
Kamil Rodzik, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa
Agata Zakrzewska-Spała, HR Fair Play Sp. z o.o., Warszawa
Igor Lesin, Fundacja Ukraina, Wrocław
Agnieszka Ryżewska, HRcore, Jędrzychów

11:15 – 11:45

Caffe Networking

11:45 – 13:00
prezentacje

Zarządzanie różnorodnością & kultura organizacyjna

Prowadzenie: Marta Siemińska, Fundacja SOC TECH LAB, Wrocław

Patrycja Załuska, PWC, Warszawa, Inkluzywna organizacja wspierająca innowacyjność pracowników

Grzegorz Kosson, Kosson Sp. z o.o., Warszawa, Brand Impulse – jak stworzyć wspólny język dla zespołu, czyli czego możemy nauczyć się od Aborygenów?

Marzena Rudnicka, Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej, Warszawa, Zarządzanie różnorodnością wiekową w organizacjach

Sylwia Petryna, Petra Consulting / Dolnośląscy Pracodawcy, Wałbrzych, Jak stworzyć kulturę mentoringu w organizacjach, czyli must have organizacji w świecie BANI

dr Jarosław Szandurski, Klaster Inicjatyw Ekonomii Społecznej, Świdnica, Zarządzanie różnorodnością w podmiotach ekonomii społecznej

13:00 – 14:00

Obiad

14:00 – 15:00

panel
dyskusyjny

Kapitał ludzki w zarządzaniu różnorodnością

Moderatorka panelu: Justyna Kądziela, Fundacja SOC TECH LAB, Wrocław

Kira Sukhoboichenko, Fundacja Międzynarodowy Ruch Latających Plecaków, Warszawa
Agata Roczniak, Fundacja Diversum, Wrocław
Sebastian Portka, Fundacja Studenckie Forum Business Center Club, Wrocław
Agnieszka Zborowska, Program Sprawny staż, Fundacja Grupy ERGO Hestia Integralia, Sopot
Artur Kaniecki, Fundacja Studio M6, Toruń

15:00 – 15:45
prezentacje

Zarządzanie różnorodnością & kapitał ludzki

Prowadzenie: Marta Siemińska, Fundacja SOC TECH LAB, Wrocław

Bob Kamiński, Gildia Przedsiębiorstw Społecznych, Katowice, Różnorodność Kapitału Ludzkiego jako przewaga konkurencyjna w prowadzeniu biznesu w Polsce

Darek Ewald Ryczkowski, Fundacja Wspólnota Wielopokoleniowa, Katowice, Różnorodność Kapitału Ludzkiego jako przewaga konkurencyjna w prowadzeniu działań społecznych

Piotr Stohnij, Ekspert ICAN Institute, Warszawa, Przywództwo nowej generacji: jak stosować odwrócony mentoring i gabinety cieni

Damian Wojciech Dudała, Fundacja SOC TECH LAB, Wrocław, Udział „overqualified”, czyli osób nadmiernie wykwalifikowanych w procesach rekrutacyjnych. Doświadczenia i refleksje z realizacji innowacji społecznej QualiHired

15:45 – 16:00
Prezentacja końcowa

DZIEŃ II

20 października 2023

9:00 – 17:00

IDEATHON

Wprowadzenie do 1. Ideathonu Innowacji Społecznych i Technologii
Artur Kaniecki & Mariusz Godlejewski, Fundacja Studio M6, Toruń
Damian Wojciech Dudała, Fundacja SOC TECH LAB, Wrocław
Temat przewodni: Różnorodność w organizacjach

  • Praca zespołów + mentoring
  • Prezentacje prac zespołów
  • Praca komisji, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród
  • Przerwa obiadowa
  • Całodniowy catering kawowy

 

Osoby Prezentujące
Więcej...
Dyrektor Biura Projektów – odpowiedzialny w Fundacji Studio M6 za politykę projektową i kształtowanie działalności projektowej Fundacji oraz koordynację pracy zespołu projektowego. Posiada doświadczenie w prowadzeniu projektów biznesowych i społecznych, finansowanych z dotacji gminnych, EFS, Funduszy Norweskich, NIW, Major Donors i grantów międzynarodowych. Absolwent programu PROMENGO dla Menedżerów NGO (FAOO i Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności) oraz Wydziału Innowacji (Katalizator Innowacji Społecznych).
Więcej...
Prezes Zarządu Fundacji Studio M6 – dyplomowany coach, doradca zawodowy, praktyk prawa pracy, legalizacji zatrudnienia; prowadzi doradztwo biznesowe, życiowe oraz mentoring (m.in. w ramach projektów dla osób z Ukrainy) oraz warsztaty i szkolenia kierowane m.in. do pracodawców, biznesu prywatnego, do sektora NGO m.in. dla OWES Toruń, Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych (FISE) i Gminy Miasta Toruń. Ekspert z zakresu organizacji i zarządzania, Menadżer, HR Business Partner.
Więcej...

Członek Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej 2023-2026 przy Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej. Przewodniczący Zarządu Ogólnopolskiej Gildii Przedsiębiorstw Społecznych. Przedsiębiorca społeczny, manager innowacji społecznych w ASHOKA oraz NESsT. Absolwent programu “Social Tides Aspire” (INCO & GOOGLE).

Więcej...
Ekspert brand storytellingu, budowania tożsamości marki i kultury organizacji. Twórca metody Brand Impulse®, autor trzech książek o brandingu: „Podaj dalej, czyli jak stworzyć porywającą opowieść dla marki”, „Złam konwencję, czyli jak stworzyć wielką markę” oraz „Brand impulse”.
Więcej...

Socjolog, trener, menadżer projektów. Wiceprezes Fundacji Ukraina, w której gdzie nadzoruje działalność finansową, projektową i administracyjną, a także wspiera zespół Fundacji wiedzą na temat funkcjonowania i zarządzania organizacją pozarządową. Posiada 15 letnie doświadczenie w realizacji, zarządzaniu i rozliczaniu projektów lokalnych i międzynarodowych, w szczególności programy Komisji Europejskiej, granty blokowe, rządowe oraz samorządowe. Absolwent Szkoły Trenerów Biznesu „Akademia SET” oraz Akademii „Profesjonalny menadżer NGO”.

Więcej...
Zrządza, kreuje, motywuje, inspiruje. Mentorka, trenerka, coachka, społecznik, feministka. 20 lat temu stworzyła i sprawnie zarządza Petra Consulting, własną firmę consultingową. Z powodzeniem łączy umiejętności miękkie (jest mentorką, akredytowanym coachem ICF, trenerką i mediatorką) oraz twarde (związane z inwestycjami). Absolwentka Politechniki Wrocławskiej i Politechniki Warszawskiej. Ekspertka w ramach RPO w latach 2007-2013, ekspert w ramach Osi priorytetowej II „E-Administracja i otwarty rząd” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, RPO Województwa Dolnośląskiego i Śląskiego (dziedziny: Innowacje i transfer technologii w przedsiębiorstwach, Technologie informacyjno-komunikacyjne w przedsiębiorstwach, Technologie informacyjno-komunikacyjne), POWER.
Liderka Równego Biznesu – taki tytuł otrzymała w 2022 roku od Stowarzyszenia Kongres Kobiet, Ambasadę Wielkiej Brytanii w Polsce i Forbes Women Polska.
Realizuje programy mentoringowe dla osób, chcących zwiększyć skuteczność swojego działania (Wzrastaj w siłę). Prowadzi autorskie szkoły w międzynarodowej certyfikacji VCC (Szkoła Mentorów, Trenerów i Coachów).
Od wielu lat zajmuje się rozwojem pracodawców i pracowników, wdrażając programy mentoringowe. Jest praktykiem Kaizen. Współautorka 5 książek edukacyjnych: Lean Office, Własny biznes – jak otworzyć i prowadzić działalność gospodarczą, Zarządzanie projektami, Trener oraz Mentoring – Odkrywanie i rozwijanie potencjału osobistego i zawodowego oraz My name is Woman… BiznesWoman – którą wydała w czasie pandemii.
Więcej...
Wiceprezes Fundacji Studenckiego Forum Business Centre Club, oraz Account Manager w Softwareact. Od 5 lat aktywnie związany z branżą technologiczną. Wcześniej Founder start-upów w obszarach EdTech i sztuki. Od 8 lat aktywnie wspiera środowiska ambitnych, młodych ludzi w Polsce, na co dzień walczy także z przekonaniem o przesadnej roszczeniowości pokolenia Z na nowoczesnym rynku pracy.
Więcej...
Inspiratorka, Edukatorka, Założycielka i Prezeska Fundacji Diversum, Ekspertka ds. włączania OzN w BNP Paribas, modelka i przede wszystkim spełniająca się kobieta, żona i mama, absolwentka finansów i bankowości oraz filozofii i psychologii, uprawia pływanie.
Laureatka wielu nagród w branży modelingowej oraz w życiu społecznym, wyróżniana za szczególną wrażliwość społeczną i promowanie aktywności osób z niepełnosprawnością w różnych dziedzinach życia, m.in.:

  • tytuł „Człowieka Bez Barier” w 2018, w kategorii Osobowość Internetowa
  • tytuł Wrocławianki Roku 2022 w działalności równościowej
  • tytuł Ambasadorka Różnorodności, nagroda specjalna podczas pierwszej Gali Polskich Nagród Różnorodności 2023 organizowanej przez My Company Polska

Należy do wyjątkowego grona 100 kobiet 2022 r. na liście „Forbes Woman”. Jej niesamowite historie zainteresowały polskiego reżysera filmów dokumentalnych, który od 5 lat „przygląda się” jej życiu. Film wejdzie na ekrany w 2024 r.
Trailer filmu dokumentalnego w reż. Krzysztofa Rogulskiego pt. „Szczęście Agaty

Więcej...
Urzędnik z wieloletnim doświadczeniem w obszarze naboru, komunikacji wewnętrznej, kultury organizacyjnej i budowania pozytywnego wizerunku pracodawcy, członek Polskiego Stowarzyszenia HR, wykładowca na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, autor książki pt. „Nowoczesny nabór i employer branding w administracji publicznej”. Zwolennik i orędownik nowoczesnej i otwartej administracji. Prywatnie miłośnik kryminałów oraz historii i kultury Czech.
Więcej...
Fundatorka oraz prezeska fundacji Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej. Autorka innowacyjnych rozwiązań w silver economy oraz publikacji m.in. „Gospodarka senioralna nową gałęzią gospodarki narodowej”, w tym definicji gospodarki senioralnej.
Pomysłodawczyni programu certyfikacji dóbr i usług inkluzywnych wobec dojrzałych klientów OK SENIOR® oraz programu do zarządzania różnorodnością wiekową w organizacjach Dialog Pokoleń. Ponadto jest członkinią Komitetu Nauk Demograficznych Polskiej Akademii Nauk, Rady Dostępności przy Ministrze Funduszy i Polityki Regionalnej, Rady Fundacji Obywatelski Parlament Seniorów oraz stałą jurorką w międzynarodowym konkursie Silvereco.org
Więcej...

Przewodniczący Rady Fundacji Wspólnota Wielopokoleniowa. Członek Zarządu Krajowego Gildii Przedsiębiorstw Społecznych. Górnoślązak, przedsiębiorca społeczny, innowator, edukator, animator partycypacji na terenach wiejskich.

Więcej...
Właściciel firmy HRcore. Kierownik Wydziału HR Business Partnerów w firmie produkcyjnej. Trener biznesu, Prelegentka, Socjolog, Organizator konferencji #MOC_Kompetencji.
Kompletny HRowiec z szerokim doświadczeniem zarówno w obszarach wynagrodzeń, controllingu personalnego, budowania i realizacji strategicznych projektów HR. Trener kompetencji „miękkich” i szeroko pojętego Leadership. Wyznaje strategię słuchania pracowników i ciągłego dialogu, co propaguje w swojej pracy HRowca oraz trenera biznesu.
Więcej...
Ekspertka w zakresie zatrudniania osób z niepełnosprawnościami, prezeska przedsiębiorstwa społecznego HR Fair Play sp. z o.o non proft. Wspiera firmy w budowaniu strategii i działań skierowanych na budowanie inkluzywnych miejsc pracy, otwartych na różnorodność organizacji. Doradza i szkoli instytucje publiczne i firmy we wdrażaniu dostępności dla osób z różnymi potrzebami. Jest audytorką i ekspertką ds. dostępności. Współautorka Standardów Dostępności POZ i Szpitali oraz poradnika „Komunikacja z pacjentami ze szczególnymi potrzebami”. Wyróżniona jako jedna ze 100 najbardziej wpływowych osób z niepełnosprawnością w Polsce (Lista Mocy, Fundacja Integracja). Laureatka nagrody „Lady D.” w kategorii Życie Zawodowe – promowanie pozytywnego wizerunku osób z niepełnosprawnościami. Ambasadorka Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych.
Więcej...
Ekspert w zakresie nowego marketingu i różnorodności pokoleniowej w biznesie. W tych obszarach prowadzi badania, doradza, szkoli oraz zarządza działaniami firm swoich klientów. Zrealizował około stu projektów strategicznych dla organizacji z kilkunastu branż, w tym dla tak wymagających, jak oprogramowania, spożywcza, rolnicza, finansowa, wydawnicza czy budowlana. Spędził również kilka tysięcy godzin, prowadząc warsztaty dla menedżerów najwyższego szczebla. Ponadto napisał Koniec alfabetu, pierwszą polską książkę poświęconą różnorodności pokoleniowej w biznesie. Regularnie występuje na konferencjach i wideospotkaniach oraz wypowiada się na łamach magazynów branżowych. Komentuje również bieżące wydarzenia życia biznesowego i społecznego na stronie: www.pstohnij.pl.
Więcej...
Pełnomocniczka Zarządu ds. DEI w Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Odpowiada za wsparcie Zarządu i dyrektorki generalnej w nadzorze merytorycznym nad obszarem tematycznym – zarządzania różnorodnością (DEI) i funkcjonowania Karty Różnorodności w Polsce.
Prowadzi szkolenia i reprezentuje FOB podczas wydarzeń o tematyce DEI, koordynuje projekt badawczy Diversity IN Check Creative, wspiera zarząd w realizacji misji FOB. Prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu od czerwca 2020 r. do czerwca 2023 r., członkini zarządu FOB w latach 2015-2023, dyrektorka generalna FOB w latach 2014-2023. W czerwcu 2022 r. dołączyła do zarządu CSR Europe. Od 2016 roku odpowiada za rozwój Karty Różnorodności  i współpracę z Platformą Diversity Charters  przy Komisji Europejskiej. Ekspertka w zakresie zrównoważonego rozwoju, zarządzania różnorodnością, członkini jury wielu konkursów: Verba Veritatis, LGBT+ Business Awards, Gwiazdy DobroczynnościPióro odpowiedzialności, Ludzie którzy zmieniają biznes.
Ekspertka związana wcześniej z sektorem biznesowym, branżą finansowo-ubezpieczeniową i energetyczną, gdzie odpowiadała za projekty komunikacji korporacyjnej, dialogu ze społecznościami lokalnymi oraz tworzenie strategii zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu w dużych grupach kapitałowych.
Więcej...
Założycielka Międzynarodowego Ruchu Latających Plecaczków i fundacji o tej samej nazwie, pomysłodawczyni Święta – Międzynarodowego Dnia Plecaka. Koordynatorka centrum Integracyjno – Adaptacyjnego dla osób z Ukrainy oraz Polski w Warszawie. Zwyciężczyni ogólnopolskiego konkursu “Dzieciaki Startupy”. Od tamtego momentu działa społecznie, dużo występuje i angażuje się w liczne akcje. Mówczyni na TEDx Kids w 2019 roku. W 2019/20 roku radna Młodzieżowej Dzielnicy Ursynów w Warszawie. Jedna z bohaterek książki Justyny Sucheckiej „Young Power! 30 historii o tym, jak młodzi zmieniają świat”. W 2021 i 2022 roku znalazła się w artykule “Mistrzynie LinkedIn – 25 kobiet, które warto obserwować” w czasopiśmie “Forbes Women Polska”. Laureatka nagrody im. Janusza Korczaka. Laureatka nagrody “LEADER AMONG LEADERS” w ramach projektu Leadership LAB funkcjonującego przy Katedrze Zarządzania Uniwersytetu SWPS.
Więcej...

Z wykształcenia doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Nauczyciel akademicki, Dziekan Społecznej Akademii Nauk w Łodzi Filia w Świdnicy. Pełnił funkcję Dziekana i Rektora w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Poznaniu.
Przez kilkanaście lat kierował organizacjami NGO, prowadzącymi działalność wychowawczą, charytatywną i edukacyjną. Kierował i koordynował realizacją kilkudziesięciu projektów szkoleniowych i kilku projektów inwestycyjnych, m.in. sanitacja jednej ze wsi Pogórza Izerskiego. Organizator konferencji naukowych oraz eventów, m.in. „Na Styku Trzech Granic”.

Więcej...

Ekspertka w zespole People & Organisation, posiada ponad 15 lat praktyki w rolach doradczych i eksperckich. Jako HR Consultant przez ostatnie 8 lat realizowała projekty m.in. z obszaru HR Due Dilligence, L&D, ocena potencjału kompetencyjnego pracowników, outplacement, DE&I. Doradzała managerom m.in. w zakresie rekrutacji, oceny kompetencyjnej, planów rozwojowych i sukcesji, inclusive leadership. Usprawniała procesy HR, wspierała zmiany organizacyjne związane ze wzrostem i redukcją zatrudnienia.
Członkini Komitetu Eksperckiego Rady Sektorowej ds. Kompetencji Sektora Komunikacji Marketingowej (PARP), aktywnie współpracuje międzysektorowo w ramach działalności Rady (m.in. z sektorem IT, TSL, usług rozwojowych).

Więcej...
Menedżer, psycholog, doradca zawodowy, audytor dostępności. Od 16-stu lat skutecznie łączy potencjał osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami z potrzebami pracodawców. Związana z Fundacją Grupy ERGO Hestia Integralia. Koordynuje m.in. program „Sprawny staż”, który pozwala korporacjom rozwijać strategię Diversity & Inclusion w zakresie niepełnosprawności.

Komisja Konkursowa Ideathonu

Więcej...
Prezes Fundacji „Umbrella”, koordynator Wrocławskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3, Pozarządowego Centrum Współdzielenia Zasobów ,,WSPÓŁDZIELNIA’’, członek zarządu Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, przewodniczący Wrocławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, członek Stałej Konferencji projektu „Strategiczna Mapa Drogowa Rozwoju Sektora Obywatelskiego w Polsce”. Ratownik górski w Grupie Jurajskiej GOPR. Podporucznik rez. WP w 10 Brygadzie Kawalerii Pancernej.
Odznaczony: brązowym Krzyżem Zasługi, odznaką Zasłużony dla Chorągwi Dolnośląskiej ZHP, złotą odznaką Zasłużony Działacz LOK, medalem Za Zasługi Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ, brązowym medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa.
Więcej...
Kreatywna głowa pełna pomysłów, dostrzega potencjał w ludziach i sytuacjach. Agile Transformation Partner w Credit Agricole. Certyfikowana Project Manager, Excecuting UX-PM, PPO, PSM, Moderator Design Thinking. Członek Zarządu ds. rozwoju regionalnego w PMI Poland Chapter w latach 2017-2020. Doświadczenie zdobywała w projektach złożonych, międzynarodowych, w branży medycznej, Rnansowej i IT. Z pasją i zaangażowaniem łączy swoje umiejętności z celami biznesowymi, wspiera transformacje organizacyjne. Autorka tekstów, mentor, prelegent, trener, wykładowca Wrocławskiego Uniwersytetu Ekonomicznego na podyplomowych studiach „Advanced Project Management”. Inicjatorka projektu i ogólnopolskiego programu Women in Project Management. Sponsor III edycji Programu Mentoringowego PMI Polska.
Więcej...
Doktor Nauk o Kulturze Fizycznej, adiunkt AFiS w Gdyni. Publikuje artykuły w kraju i zagranicą. Radny Gdynii VII kadencji. Otrzymał medal Samorządowca Pomorza 2016. Badacz dziejów Gdyni i pasjonat obiektów militarnych, po których społecznie oprowadza gdyńskich uczniów. Pomysłodawca i współautor mapy „Fortyfikacje Gdyni i okolic”, która była hitem lata 2015 i 2016. Wytyczył i oznakował Oksywską Ścieżkę Turystyczną (żółte tablice przy drodze) m.in. trakt pieszo – rowerowy wzdłuż ul. Zielonej ulubione miejsce aktywności FIzycznej mieszkańców Oksywia, Pogórza, Obłuża i Babich Dołów w Gdyni.Instruktor Nordic Walking i Samoobrony. Judoka „FLOTY” z czarnym pasem, medalista Mistrzostw Polski Juniorów.

Mentoring Ideathonu

Więcej...
Pomysłodawca i menedżer Festiwalu i Ideathonu Innowacji Społecznych i Technologii. Założyciel i CEO Fundacji SOC TECH LAB. Pracuje jako Green Digital Designer i Social & UX Researcher. Projektuje i implementuje zielone produkty cyfrowe. Prowadzi audyty dojrzałości cyfrowej, potrzeb cyfrowych i szkolenia dla biznesu w zakresie transformacji cyfrowej, m.in. w ramach Akademii Menadżera MMŚP PARP.
Badacz społeczny, pedagog i menadżer projektów z wykształcenia. Absolwent studiów doktoranckich Uniwersystetu Dolnośląskiego we Wrocławiu. Studiował i realizował staże naukowe w Polsce, Wielkiej Brytanii, Islandii, Norwegii i Estonii. Związany z sektorem non-profit od 2001 r.
Więcej...
Ekspert ds. rynku pracy, Trener, Doradca kariery. Organizator ponad 300 wydarzeń poświęconych tematyce edukacji i rynku pracy. Posiada ponad 10-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie poradnictwa zawodowego, w tym w zakresie międzynarodowego pośrednictwa pracy. Jest certyfikowanym Doradcą EURES przy Komisji Europejskiej. Doświadczenie zawodowe zdobywała jako Doradca Europejskich Służb Zatrudnienia, Korespondent Europejskiego Portalu Młodzieżowego oraz Asystent projektów edukacyjnych dla młodzieży. Zajmowała się koordynacją sieci Europejskich Służb Zatrudnienia w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie oraz doradztwem zawodowym w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie. Była ekspertem zewnętrznym w obszarze rynku pracy w Sektorowej Radzie ds. Kompetencji Sektora Komunikacji Marketingowej.
Więcej...
Prezes Zarządu Fundacji Studenckie Forum Business Centre Club w latach 2020-2023. Z SF BCC związała się w 2018 roku, a swoją przygodę zaczęła od działania równolegle w projektach – Przedsiębiorcza Kobieta, gdzie zajmowała się fundraisingiem oraz Festiwal BOSS, gdzie była odpowiedzialna za pozyskiwanie prelegentów, a także logistykę wydarzenia. Następnie pełniła funkcję Menedżerki ogólnopolskiego Projektu Festiwal BOSS zarządzając projektem w 11 regionach i ponad 60 osobowym zespołem. Od 2020 roku stoi na czele kilkusetosobowej Fundacji pełniąc obowiązki Prezeski Zarządu. Doświadczenie zdobyła również w Fundacji Polska Innowacyjna będąc Community Managerką sieci networkingowej oraz koordynując budowaną największą społeczność innowatorów z Polski i Polonii, w skład której wchodzą m.in. właściele startupów, scaleupów, firm B+R, prywatni inwestorzy i przedstawiciele VC. Aktualnie twórczyni startupu z obszaru rozrywki i zacieśniania relacji międzyludzkich. Pełni również funkcję Chief Business Development Officer w startupie Brainiverse. Ekspertka w programie akceleracyjnym STARTUPS Powered by Invest in Lodz Central Poland.
Więcej...
Z wykształcenia architektka, obecnie doktorantka na wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych. Jako freelancerka zajmuje się projektowaniem wystaw muzealnych i architekturą wnętrz. Zdobywała doświadczenie akademickie i zawodowe w Polsce, Anglii, Francji oraz w Belgii.
Jako działaczka interesuje się partycypacją społeczną i przestrzenią publiczną. Badania w tym zakresie prowadzi od 2018 roku, kiedy to po raz pierwszy zaangażowała się wraz z lokalną społecznością w oddolne działania na rzecz brukselskiej przestrzeni.
Więcej...
Przewodnicząca ds. Partnerstw i Kontaktów Zewnętrznych w AIESEC Polska oddział Wrocławski w kadencji 2021-2022. Czynna działaczka na rzecz społeczności Wspólnie.eu i ekspertka ds. Unii Europejskiej na wydarzeniach lokalnych. Uczestniczka programu EY Talent oraz mentorka projektów takich jak Globalna Wioska ze Wspólnie.eu, Leaders Academy i Stress out? Log out!

2014 – 2023 Ⓒ | Design & Service by SOC TECH LAB