1. Festiwal Innowacji
Społecznych i Technologii
„Lokalność”

20 – 21 października 2022 / Concordia Design Wrocław

Trendwatching w praktyce biznesowej

W świecie VUCA, czyli zmienności, niepewności, złożoności i niejednoznaczności, coraz trudniej jest prowadzić działalność biznesową. Otoczenie szybko się zmienia, bowiem to co było aktualne wczoraj, jest wypierane przez coś innego, co jest aktualne dzisiaj – informacje, technologie, a nawet warunki biznesowe. W takiej sytuacji trudno o poczucie stabilności. Dlatego ważne jest, aby obserwować trendy, rozumieć je, i wykorzystywać w biznesie. Zwłaszcza dziś, gdy zmiany kulturowe, społeczne, technologiczne, klimatyczne i gospodarcze, nabierają coraz większego tempa, a zmienna rzeczywistość wymaga od nas przemyślanych i szybkich decyzji.

Podczas warsztatu uczestnicy/-ki zapoznają się z zagadnieniem trendwatchingu i przećwiczą diagnozowanie i analizowanie poszczególnych trendów, a także zapoznają się z wybranymi przykładami wykorzystania trendów w praktyce biznesowej.

Future Literacy – Tworzenie Przyszłości

Future Literacy to uznana przez UNESCO jedna z najważniejszych kompetencji przyszłości. Wg Polskiego Towarzystwa Studiów nad Przyszłością, jest to zdolność tworzenia wizji przyszłości, a także umiejętność rozwijania alternatywnych scenariuszy przyszłości, identyfikacji najbardziej pożądanej wizji i działań, które pomogą w jej urzeczywistnieniu. Umiejętność identyfikacji alternatywnej wizji przyszłości motywuje biznes do podjęcia odpowiednich działań. Należy bowiem brać pod uwagę przyszłość w zakresie znacznie dalszym niż ta, której sami doświadczymy. Myślenie przyszłościowe powinno być nastawione na tworzenie lepszego świata, także dla kolejnych pokoleń. Jest to szczególnie istotne w trudnym świecie VUCA, czyli zmienności, niepewności, złożoności i niejednoznaczności.

Podczas warsztatu uczestnicy/-ki zapoznają się z zagadnieniem future literacy. Przećwiczą tworzenie scenariuszy przyszłości w odniesieniu do przykładów z praktyki biznesowej, pracując nad odpowiednim rozwiązaniem/innowacją. Zapoznają się też z przykładowymi narzędziami, które będą mogli wykorzystać w swojej praktyce biznesowej.

2014 – 2023 Ⓒ | Design & Service by SOC TECH LAB