[vc_row][vc_column][vc_column_text]Poparliśmy Zuzannę Rudzińską-Bluszcz – obywatelską kandydatkę na Rzeczniczkę Praw Obywatelskich. Więcej informacji: https://naszrzecznik.pl/

Nasza kandydatka związała swoje życie zawodowe z ochroną praw człowieka. Opuściła prestiżową kancelarię prawną by podjąć się służby publicznej jako koordynatorka strategicznych postępowań sądowych w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Dzięki doświadczeniu pracy w biurze Rzecznika Praw Obywatelskich łączy wiedzę i umiejętności strategiczne z dużym rozeznaniem w problemach obywateli. Od 10 lat – zarówno w imieniu RPO jak i wcześniej pro bono – występuje w sądach w imieniu konkretnych ludzi w sprawach dotyczących praw osób z niepełnosprawnościami, czystego powietrza, praw dzieci i osób starszych, wolności słowa. Wraz z Rzecznikiem Praw Obywatelskich zjechała Polskę spotykając się z mieszkańcami. W 2016 r. weszła jako przedstawicielka Rzecznika do Zespołu Analiz Systemowych przy Prezydencie RP – grona ekspertów działających ponad podziałami w sprawach obywatelskich. Dzięki zgromadzonemu doświadczeniu doskonale wie, jakie wyzwania w zakresie ochrony praw człowieka i praworządności stoją przed nami w związku z nowymi technologiami, wyzwaniami demograficznymi, zmianami klimatu. Absolwentka liderskich programów Marshall Memorial Fellowship (2019) i Leadership Academy for Poland (2017).

Łączy wybitne umiejętności prawnicze z głębokim zaangażowaniem w sprawy obywatelskie, co widać w jej działalności w organizacjach pozarządowych i wsparciu prawnym osób nieuprzywilejowanych.
O wysokich kwalifikacjach etycznych świadczy, że została najmłodszą sędzią dyscyplinarną w Adwokaturze. Jej najważniejszą misją jest przeciwdziałanie podziałom społecznym niosącym ze sobą wykluczenie i mowę nienawiści. Mocno wierzy w dialog, wagę edukacji obywatelskiej i budowanie włączającej wszystkich wspólnoty.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]