Zmiany organizacyjne i przeprowadzka

Wszystkich naszych sympatyków informujemy, że wraz z końcem 2021 r. fundacja przeniosła się do nowego lokum pod adresem Aleksandra Kotsisa 35/6 we Wrocławiu (51-636). Jednocześnie od kilku miesięcy pracujemy nad dużymi zmianami w funkcjonowaniu naszej organizacji. Zmiany te obejmuje m.in.: nową nazwę organizacji, modyfikację celów organizacji, określenie i uszczegółowienie działań w zakresie realizacji działalności społecznej statutowej, odpłatnej oraz gospodarczej. Nieodłącznym elementem tych działań jest także rebranding organizacji i zmiana sposobu komunikacji z interesariuszami, w szczególności na poziomie międzynarodowym.

Strategia Rozwoju 2027

W grudniu 2021 r. Zespół fundacji rozpoczął pracę nad nową strategią działań organizacji – Strategia Rozwoju 2027. To przede wszystkim sposoby koncentrowania się na realizacji głównych założeń, czyli przetrwania, rozwoju, przezwyciężenia konkurencji oraz wzmocnienie swojej pozycji w trzecim sektorze i na rynku biznesowym. Strategia rozwoju obejmuje wszystkie działania zmierzające do osiągnięcia celów strategicznych organizacji w kilkuletniej perspektywie czasowej (2022 – 2027).

Pierwsze zmiany zostaną zaprezentowane na przełomie maja i czerwca 2022 r.

Photo by Mia Baker on Unsplash.