Mateusz Muszyński

Specjalista ds. monitoringu i informacji publicznej

Uczeń klasy maturalnej XIII Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie. Od najmłodszych lat interesuje się prawem i naukami społecznymi. Na co dzień, poza działalnością w Fundacji, zajmuje się podejmowaniem czynności interwencyjnych w zakresie kontroli prawidłowości regulacji statutowych w szkołach publicznych oraz doradztwem prawnym dla uczniów w ramach jednego z największych stowarzyszeń działającego w dziedzinie praworządności w szkołach.

Został utytułowany kilkoma tytułami laureata i finalisty różnorakich konkursów i olimpiad przedmiotowych. Zakres jego zainteresowań badawczych obejmuje kwestie związane z samorządem terytorialnym, prawem cywilnym, administracyjnym, oświatowym oraz konstytucyjnym, a także stosunkami międzynarodowymi. W wolnym czasie lubi wybierać się na wędrówki piesze i wycieczki rowerowe.

Adres e-mail: mateusz.muszynski@fibirl.org.pl